Xord Velkommen Gjest fra ip 54.197.87.25     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Ditt Navn: 13:56:36

anne:p
Ditt Navn: 13:56:11

:p
Ditt Navn anne: 13:55:54

:)
Ditt Navn: 13:41:39

sommelier er en som er flink til å gi råd om det som har med flaskefor å gjøre
Ditt Navn: 13:38:12

Anne
1  > >>


:) :( :0 =blush
Totalt antall ord -- > 511359 Totalt antall synonym --> 3094609 --> 6.05 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
113Krobestyrerne117962014-04-19
217russisk volumenhet62014-04-19
17krusjka62014-04-19
322gammel svensk arealenhet62014-04-19
18kappland62014-04-19
16kantar62014-04-19
217romersk arealenhet62014-04-19
117belysningstetthet62014-04-19
110illuminans62014-04-19
218hebraisk volumenhet62014-04-19
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
volumenhet ---> mæle62014-04-19
eining ---> mæle62014-04-19
enhet ---> mæle62014-04-19
eining ---> maund62014-04-19
enhet ---> maund62014-04-19
eining ---> libra62014-04-19
enhet ---> libra62014-04-19
eruptiv ---> snarsint32014-04-19
kinesisk masseenhet ---> Liang62014-04-19
eruptiv ---> bråsint32014-04-19

Valid HTML 4.01 Transitional