Xord Velkommen Gjest fra ip 54.80.99.232     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 550209 Totalt antall synonym --> 3241739 --> 5.89 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
311Del av Spjeld77022015-06-30
310Del i spjeld77022015-06-30
110sjøavstand3582015-06-29
15sjøur3582015-06-29
19ankervakt3582015-06-29
17sjøvakt3582015-06-29
19sjøulykke3582015-06-29
19sjønæring3582015-06-29
112sjømannskost3582015-06-29
113flaskehalsene84092015-06-29
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
sjøavstand ---> sjømil3582015-06-29
kvartmil ---> sjømil3582015-06-29
distanse ---> sjømil3582015-06-29
kronometer ---> sjøur3582015-06-29
ankervakt ---> sjøvakt3582015-06-29
skipsulykke ---> sjøulykke3582015-06-29
forlis ---> sjøulykke3582015-06-29
havari ---> sjøulykke3582015-06-29
fiskeri ---> sjønæring3582015-06-29
skipsfart ---> sjønæring3582015-06-29