Xord Velkommen Gjest fra ip 54.90.242.211     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 552360 Totalt antall synonym --> 3251159 --> 5.89 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
115individualisere108082015-08-04
37p-en er en108082015-08-04
415stiger opp av asia108082015-08-04
110Egenterapi172702015-08-04
210Skaffet mat172702015-08-04
116statsrettigheter32015-08-04
17Beuthen62015-08-04
214muslimsk avgift32015-08-04
213muslimsk skatt32015-08-04
213religiøs skatt32015-08-04
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
melde ---> denunsiere108082015-08-04
individualisere ---> gi særpreg108082015-08-04
tenuis ---> p-en er en108082015-08-04
kia ---> stiger opp av asia108082015-08-04
meditasjon ---> Egenterapi172702015-08-04
fisket ---> Skaffet mat172702015-08-04
kortet ---> minsket172702015-08-04
rbk ---> klubb32015-08-04
ramaskrik ---> jammer172702015-08-04
statsrettigheter ---> regaler32015-08-04