Xord Velkommen Gjest fra ip 54.83.124.130     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 553750 Totalt antall synonym --> 3258034 --> 5.88 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
27Tørr vin32015-09-04
18Tidsrom332015-09-04
322Christianus Sextus Gruve58732015-09-04
19typefigur109392015-09-04
211farlig greie32015-09-04
214Havneby Portug.112662015-09-04
315læren om knoklene22342015-09-04
329administrasjonssenter i Gloppen22342015-09-04
112suppletoriet276122015-09-03
217krummet snyteskaft179532015-09-03
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
arkene ---> fartøyene99012015-09-04
solur ---> prydgjenstand72452015-09-04
relieff ---> verk72452015-09-04
christianus sextus ---> Christianus Sextus Gruve58732015-09-04
gruve ---> Christianus Sextus Gruve58732015-09-04
kobbergruve ---> Christianus Sextus Gruve58732015-09-04
avsvovling ---> røsting58732015-09-04
gruve ---> christianus sextus58732015-09-04
kobbergruve ---> christianus sextus58732015-09-04
oluf ---> typefigur109392015-09-04