Xord Velkommen Gjest fra ip 54.163.105.38     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 544918 Totalt antall synonym --> 3225272 --> 5.92 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111butikkvarer286332015-03-31
18velarium3582015-03-31
17soltelt3582015-03-31
17essener3582015-03-31
19soldyrker3582015-03-31
312sur og gretten3582015-03-31
27sur vind3582015-03-31
112supplementær3582015-03-31
18tritonia3582015-03-31
17kamelon3582015-03-31
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
telemontør ---> tittel32015-03-31
kediv ---> leder24342015-03-31
lekelysten ---> od32015-03-31
velarium ---> soltelt3582015-03-31
esseer ---> soltilbeder3582015-03-31
essener ---> soltilbeder3582015-03-31
soldyrker ---> soltilbeder3582015-03-31
nakenbader ---> soltilbeder3582015-03-31
eitertagg ---> sur person3582015-03-31
eiterblåse ---> sur person3582015-03-31