Xord Velkommen Gjest fra ip 54.167.111.180     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 574815 Totalt antall synonym --> 3323626 --> 5.78 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
117norskamerikanerne22342016-05-04
116norskamerikanere22342016-05-04
117norskamerikaneren22342016-05-04
111edderdunene22342016-05-04
19edderduna22342016-05-04
110ederdunene22342016-05-04
16fyllet22342016-05-04
18ederduna22342016-05-04
18småhuset32016-05-04
16Ærkone304902016-05-04
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
utfor ---> skiløp32016-05-04
innbyggerne ---> befolkningen22342016-05-04
innbyggere ---> befolkninger22342016-05-04
innbyggerne ---> befolkningene22342016-05-04
personene ---> norskamerikanerne22342016-05-04
personer ---> norskamerikanere22342016-05-04
person ---> norskamerikaner22342016-05-04
personen ---> norskamerikaneren22342016-05-04
fyllet ---> edderdunene22342016-05-04
fyllet ---> edderduna22342016-05-04