Xord Velkommen Gjest fra ip 54.147.50.227     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 589317 Totalt antall synonym --> 3389601 --> 5.75 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
15molta112662016-09-24
18lauvrive32016-09-24
115plantespiserene114712016-09-24
113Spireveksthus32016-09-24
110Rallarjobb32016-09-24
319utslett på slimhinner322162016-09-24
15osmia322162016-09-24
111wampusbelte322162016-09-24
117indianergjenstand322162016-09-24
16crufts322162016-09-24
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
fogderi ---> område69562016-09-24
femtoms ---> størrelse69562016-09-24
molta ---> bæret112662016-09-24
ussel ---> ring112662016-09-24
lauvrive ---> hageredskap32016-09-24
tene ---> gagne32016-09-24
enantem ---> utslett på slimhinner322162016-09-24
osmia ---> murerbier322162016-09-24
wampusbelte ---> indianergjenstand322162016-09-24
crufts ---> hundeutstilling322162016-09-24