Xord Velkommen Gjest fra ip 54.234.225.23     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 530894 Totalt antall synonym --> 3167702 --> 5.97 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
18syrinene62014-10-24
17syriner62014-10-24
110avstigning69562014-10-24
112scenelegende69562014-10-24
16riffet62014-10-24
16riffen69562014-10-24
112melodifrasen69562014-10-24
211giftig vekst32014-10-24
416legge til rette for69562014-10-24
114speiderleirene62014-10-24
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
innvia ---> tok i bruk62014-10-24
innvia ---> tatt i bruk62014-10-24
kårede ---> utnevnte62014-10-24
ødelagte ---> fordervede62014-10-24
åpningssats ---> del av symfoni62014-10-24
speilegg ---> på frokostbordet62014-10-24
buskvekstene ---> syrinene62014-10-24
prydbuskene ---> syrinene62014-10-24
buskene ---> syrinene62014-10-24
vekstene ---> syrinene62014-10-24