Xord Velkommen Gjest fra ip 54.211.34.105     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 534472 Totalt antall synonym --> 3188107 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
19Litenplog32014-12-22
113gjetingsdalen71612014-12-22
110årvikeelva71612014-12-22
19tveitelva71612014-12-22
111goddalselva71612014-12-22
111øyresbekken71612014-12-22
19øyreselva71612014-12-22
114austrepollelva71612014-12-22
113bondhusvatnet71612014-12-22
18pottelva71612014-12-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
gjetingsdalen ---> i jondal71612014-12-22
gjetingsdalen ---> sted i Jondal71612014-12-22
gjetingsdalen ---> norsk dal71612014-12-22
gjetingsdalen ---> dal i hordaland71612014-12-22
gjetingsdalen ---> dal i norge71612014-12-22
gjetingsdalen ---> dal71612014-12-22
gjetingsdalen ---> i Kvinnherad71612014-12-22
gjetingsdalen ---> i Hordaland71612014-12-22
gjetingsdalen ---> sted i Hordaland71612014-12-22
gjetingsdalen ---> sted i Kvinnherad71612014-12-22