Xord Velkommen Gjest fra ip 54.197.171.28     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 548035 Totalt antall synonym --> 3232796 --> 5.9 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111undersotter244782015-05-22
15Umani32015-05-22
313Avmerket i kart35062015-05-22
16tetduo3582015-05-22
27to foran3582015-05-22
313symbol på solen3582015-05-22
219firespråklig kommune3582015-05-22
111bodhisattva3582015-05-22
211våkent vesen3582015-05-22
312den hvite elva3582015-05-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
lam ---> invalid45432015-05-22
borgere ---> undersotter244782015-05-22
Avmerket i kart ---> plottet35062015-05-22
feig ---> sjofel32015-05-22
tetduo ---> to foran3582015-05-22
følelsesutbrudd ---> latter69412015-05-22
montreux ---> kanton i sveits69412015-05-22
blini ---> symbol på solen3582015-05-22
inari ---> firespråklig kommune3582015-05-22
bodhisattva ---> våkent vesen3582015-05-22