Xord Velkommen Gjest fra ip 54.91.136.85     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 565478 Totalt antall synonym --> 3296502 --> 5.83 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
114vintersesongen257812016-02-13
118lensmannsassistent32016-02-12
119verandakasseinnhold32016-02-12
116folkeforførelse32016-02-12
122inndrivningshjelpemann32016-02-12
129spørsmålsstillerforventning32016-02-12
126skravlekjerringsammenkomst32016-02-12
122utgreiingsarbeidsleder32016-02-12
211bigotte folk32016-02-12
116stutumtilhengere32016-02-12
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
tilstreber ---> prøver32016-02-13
edomitter ---> israelitter289032016-02-13
bekkeklukk ---> lyd32016-02-12
lensmannsassistent ---> betjent32016-02-12
verandakasseinnhold ---> blomster32016-02-12
demagoggjerning ---> folkeforførelse32016-02-12
inndrivningshjelpemann ---> Hansen-ord32016-02-12
inndrivningshjelpemann ---> torpedo32016-02-12
regatta ---> båtrace32016-02-12
spørsmålsstillerforventning ---> Hansen-ord32016-02-12