Xord Velkommen Gjest fra ip 54.198.14.214     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 586416 Totalt antall synonym --> 3378249 --> 5.76 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111pekestokker3582016-08-27
111pekestikker3582016-08-27
110pekestikke3582016-08-27
315peke på problemer3582016-08-27
217gjøre problematisk3582016-08-27
113problemrettet3582016-08-27
112problemretta3582016-08-27
319kan undervisning være3582016-08-27
111prolapsring3582016-08-27
111prolaktinom3582016-08-27
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
pekestokker ---> lærerutstyr3582016-08-27
pekestikker ---> lærerutstyr3582016-08-27
trolldomskvist ---> ønskekvist3582016-08-27
lærerutstyr ---> pekestikke3582016-08-27
stikke ---> pekestikke3582016-08-27
hjelpemiddel ---> pekestikke3582016-08-27
ønskekvist ---> pekestikke3582016-08-27
peke på problemer ---> problematisere3582016-08-27
gjøre problematisk ---> problematisere3582016-08-27
problemrettet ---> problemorientert3582016-08-27