Xord Velkommen Gjest fra ip 54.166.122.69     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 546739 Totalt antall synonym --> 3229600 --> 5.91 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
19enerplass276122015-04-26
18palltopp276122015-04-26
18kanonbra207242015-04-26
112journalførte62015-04-26
16logget62015-04-26
29lage drikk62015-04-26
28gjøre sur62015-04-26
17muldete108082015-04-26
422skreket med ulende stemme62015-04-26
420skrek med ulende stemme62015-04-26
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
antydningene ---> indisia62015-04-27
antydningene ---> indisiene62015-04-27
antydningen ---> indisiet62015-04-27
antydninger ---> indisier62015-04-27
tilintetgjorde ---> utslettet62015-04-27
tilintetgjør ---> utsletter62015-04-27
seigt stoff ---> kvae62015-04-27
toastmaster ---> tittel32015-04-27
sukk ---> ytring32015-04-27
Ikke stikke ---> lasjere200212015-04-27