Xord Velkommen Gjest fra ip 54.147.243.244     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 541190 Totalt antall synonym --> 3211959 --> 5.93 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
120kjølevannstermometer128542015-03-03
18pompejus249372015-03-03
110stekespett128542015-03-03
17stekken248692015-03-03
215oppdiktet slange109392015-03-03
17tranger109392015-03-03
17skoleur32015-03-03
114sosialpolitikk262892015-03-03
210bølger mykt108082015-03-03
110tørkesaker123852015-03-03
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
kjølevannstermometer ---> måler128542015-03-03
feltherre ---> romersk feltherre249372015-03-03
pompejus ---> romersk feltherre249372015-03-03
pompejus ---> feltherre249372015-03-03
stekespett ---> redskap128542015-03-03
bristen ---> stekken248692015-03-03
titt ---> Kik32015-03-03
Poseidons sønn ---> pegasus22342015-03-03
romersk feltherre ---> pompeius22342015-03-03
Poseidons sønn ---> polyfemos22342015-03-03