Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.234.238.48     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 558323 Totalt antall synonym --> 3271596 --> 5.86 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
16larvet108082015-11-26
111leppeformet298662015-11-26
112skrivemiddel298662015-11-26
214Enkel sangtekst298662015-11-26
18dunteppe108082015-11-26
18daedalos196112015-11-26
18daedalus196112015-11-26
113hamburgerrygg62015-11-26
19Organdien1372015-11-26
17sexmord255672015-11-25
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
stetteglass ---> kar108082015-11-26
larvet ---> kludret108082015-11-26
dunteppe ---> dyne108082015-11-26
bistert ---> sint196112015-11-26
daedalos ---> sagnfigur196112015-11-26
oversiktlige ---> ryddige173922015-11-26
daedalus ---> sagnfigur196112015-11-26
intetsigende ---> uinteressant196112015-11-26
ysteri ---> matfabrikk172702015-11-26
adelaide ---> by down under88652015-11-26