Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.162.100.59     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 586853 Totalt antall synonym --> 3380688 --> 5.76 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
14Sagi32016-08-30
317planere ved valsing3582016-08-30
15kunke313462016-08-30
317skjelving på hånden3582016-08-30
17famling3582016-08-30
112fingerskjelv3582016-08-30
210overlag fin3582016-08-30
112fingermerker3582016-08-30
18smellfin3582016-08-30
216overordentlig fin3582016-08-30
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
puppe ---> stadium32016-08-30
Sagi ---> Fjell32016-08-30
pleiere ---> ansatte32016-08-30
pleier ---> ansatt32016-08-30
dyster ---> gård32016-08-30
rytmer ---> bevegelser32016-08-30
rytme ---> bevegelse32016-08-30
terpentinolje ---> treprodukt32016-08-30
bestrebe ---> prøve32016-08-30
bestreber ---> prøver32016-08-30