Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.163.114.65     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 591682 Totalt antall synonym --> 3396116 --> 5.74 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
123ripsbærsyltetøyglassene58732016-10-26
125bringebærsyltetøyglassene58732016-10-26
127stikkelsbærsyltetøyglassene58732016-10-26
124tyttebærsyltetøyglassene58732016-10-26
121moltebærsyltetøyglass58732016-10-26
110DDT-sprøyte58732016-10-26
220russisk energiselskap58732016-10-26
17Gazprom58732016-10-26
18giftlære58732016-10-26
217portugisisk escudo58732016-10-26
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
spansk region ---> Andalusia22342016-10-26
beholder ---> ripsbærsyltetøyglass58732016-10-26
beholder ---> ripsbærsyltetøyglassene58732016-10-26
beholderne ---> ripsbærsyltetøyglassene58732016-10-26
beholderne ---> bringebærsyltetøyglassene58732016-10-26
beholderne ---> stikkelsbærsyltetøyglassene58732016-10-26
beholderne ---> tyttebærsyltetøyglassene58732016-10-26
beholder ---> moltebærsyltetøyglass58732016-10-26
redskap ---> DDT-sprøyte58732016-10-26
russisk energiselskap ---> Gazprom58732016-10-26