Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.226.89.2     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 553742 Totalt antall synonym --> 3258007 --> 5.88 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
112suppletoriet276122015-09-03
217krummet snyteskaft179532015-09-03
111Espadrillos179532015-09-03
26vet mye109392015-09-03
110irreverens59382015-09-03
26an erot32015-09-03
113uranreaktorer22342015-09-03
114uranreaktorene22342015-09-03
113uranreaktoren22342015-09-03
312hengir seg til22342015-09-03
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
matiné ---> framsyning112662015-09-03
suppletoriet ---> ed276122015-09-03
Markabygda ---> Trøndelagsbygd32015-09-03
ørnenese ---> krummet snyteskaft179532015-09-03
Espadrillos ---> skomodell179532015-09-03
stri ---> slit og strev62015-09-03
promilledom ---> rettslig beslutning62015-09-03
vis ---> vet mye109392015-09-03
irer ---> briter32015-09-03
forelsket ---> Hugtatt32015-09-03