Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.167.144.202     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 532533 Totalt antall synonym --> 3173192 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
215lisle grunntjønn71612014-11-23
110grunntjønn71612014-11-23
115hellegjuvbekken71612014-11-23
16tommåi71612014-11-23
219iverksatt forvisning69562014-11-23
123utkastelsesfullbyrdelse69562014-11-23
28til spill69562014-11-23
212behandle dekk69562014-11-23
316med ny erkjennelse69562014-11-23
19kakomyste32014-11-23
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
sa ---> Del av Afrika32014-11-23
i Aust-Agder ---> grunntjønn71612014-11-23
sted i Aust-Agder ---> grunntjønn71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> norsk sted71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> i Åmli71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> i Aust-Agder71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> sted i Aust-Agder71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> sted i Åmli71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> sted i Norge71612014-11-23
lisle grunntjønn ---> sted71612014-11-23