Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.196.53.223     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 582693 Totalt antall synonym --> 3356058 --> 5.76 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
213loddrett linje109392016-07-24
113Feriebopelene339212016-07-24
210skygge over3582016-07-24
313kaste skygge på3582016-07-24
18beskygge3582016-07-24
213unormal hørsel3582016-07-24
18dysakusi3582016-07-24
17båsbolk3582016-07-24
213positiv stress3582016-07-24
18eustress3582016-07-24
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
vertikal ---> loddrett linje109392016-07-24
skygge over ---> beskygge3582016-07-24
kaste skygge på ---> beskygge3582016-07-24
unormal hørsel ---> dysakusi3582016-07-24
skillevegg ---> båsbolk3582016-07-24
positiv stress ---> eustress3582016-07-24
tykk eggesaus ---> custard3582016-07-24
følsom ---> susceptibel3582016-07-24
småarbeide ---> nuske3582016-07-24
skattevesen ---> innkrevere69562016-07-24