Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.159.19.75     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 565230 Totalt antall synonym --> 3295558 --> 5.83 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
19biennaler69562016-02-07
420tatt ut av sammenhengen3582016-02-07
314slike må betales71612016-02-07
110kantlinjer69562016-02-07
19kantlinje69562016-02-07
112dvergspaniel84092016-02-07
112æresgjeldene22342016-02-07
111æresgjelden22342016-02-07
110Uturrammet128162016-02-07
112hieroglyffer80492016-02-07
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
emirat ---> administrativt område69562016-02-07
medianlinje ---> kartlinje69562016-02-07
median ---> kartlinje69562016-02-07
biennaler ---> arrangementer69562016-02-07
midi ---> skjørtelengde69562016-02-07
løsrevet ---> tatt ut av sammenhengen3582016-02-07
havnesjef ---> tittel32016-02-07
varsle ---> vitre32016-02-07
liestal ---> sveitsisk by71612016-02-07
liestal ---> europeisk by71612016-02-07