Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.167.10.244     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 531226 Totalt antall synonym --> 3168850 --> 5.97 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
110krigsherre33422014-10-31
115leiesoldatleder33422014-10-31
17pungren59382014-10-31
115Klokskapssymbol135422014-10-31
17kreolen62014-10-31
19taklukene62014-10-31
18takluker62014-10-31
18takluken62014-10-31
17takluka62014-10-31
112fylkesmuseum62014-10-31
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
pagode ---> byggverk172702014-10-31
motvind ---> handikap172702014-10-31
ramme ---> sule59382014-10-31
krigsherre ---> condottiere33422014-10-31
militær leder ---> condottiere33422014-10-31
leiesoldatleder ---> condottiere33422014-10-31
kriger ---> condottiere33422014-10-31
caboto ---> sjøfarer33422014-10-31
epoksy ---> lakktype33422014-10-31
fenol ---> lakktype33422014-10-31