Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.211.235.255     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 530778 Totalt antall synonym --> 3167181 --> 5.97 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
16vingla242832014-10-23
111vintertiden242832014-10-23
19vintertid242832014-10-23
411Helt i det blå172702014-10-23
18ensilasj229062014-10-23
113kravvurdering53702014-10-23
110etterprøvd64752014-10-22
113storkefuglene62014-10-22
112storkefuglen62014-10-22
19marabuene62014-10-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
vingla ---> rista242832014-10-23
vingla ---> sjangla242832014-10-23
vingla ---> vakla242832014-10-23
vingla ---> raga242832014-10-23
vakla ---> raga242832014-10-23
sjangla ---> raga242832014-10-23
kremen ---> pomaden62014-10-23
heis ---> fir242832014-10-23
vintertiden ---> tidsrommet242832014-10-23
vintertiden ---> perioden242832014-10-23