Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 50.19.14.191     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 574848 Totalt antall synonym --> 3323750 --> 5.78 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
17Trapere32016-05-05
111rotpersille56442016-05-05
110kortgiving108082016-05-05
18Ørneskog32016-05-05
18Vasskade31782016-05-05
119artilleriregimentet128542016-05-05
15mølin128542016-05-05
213reg. varemerke3582016-05-04
18altetere69562016-05-04
19omnivorer69562016-05-04
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
rotpersille ---> grønnsak56442016-05-05
persillerot ---> rotpersille56442016-05-05
ishusene ---> byggene56442016-05-05
ishuset ---> bygget56442016-05-05
ishus ---> bygg56442016-05-05
ådne ---> Ørneskog181202016-05-05
are ---> Ørneskog181202016-05-05
arvid ---> Ørneskog181202016-05-05
arve ---> Ørneskog181202016-05-05
utdeling ---> kortgiving108082016-05-05