Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.227.96.5     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 589695 Totalt antall synonym --> 3390816 --> 5.75 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
313Maronene er det274542016-09-29
17Montego274542016-09-29
210fukte dekke3582016-09-29
122bevissthetsinnsnevring3582016-09-29
117uklarhetstilstand3582016-09-29
110Countryman274542016-09-29
313fiskevær og fyr22342016-09-29
313fyr og fiskevær22342016-09-29
111kråkesmelle3582016-09-29
110fillegubbe3582016-09-29
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
ekte ---> Maronene er det274542016-09-29
Montego ---> En Austin274542016-09-29
maestro ---> En Austin274542016-09-29
ambassador ---> En Austin274542016-09-29
princess ---> En Austin274542016-09-29
maxi ---> En Austin274542016-09-29
Cambridge ---> En Austin274542016-09-29
Westminster ---> En Austin274542016-09-29
Devon ---> En Austin274542016-09-29
dorset ---> En Austin274542016-09-29