Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.167.213.22     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 550585 Totalt antall synonym --> 3242557 --> 5.89 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
27en henny236982015-07-07
111skrangleveg32015-07-07
29dårlig vei32015-07-07
29dårlig veg32015-07-07
110skramleveg32015-07-07
113bråkeorkester32015-07-07
113blekkorkester32015-07-07
113barneorkester32015-07-07
19barneband32015-07-07
17skrappa32015-07-07
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
r ---> blessert32015-07-07
klatre ---> skrakle32015-07-07
fuske ---> skrakle32015-07-07
gå ustøtt ---> skrakle32015-07-07
skranglevei ---> skramleveg32015-07-07
skrangleveg ---> skramleveg32015-07-07
dårlig vei ---> skramleveg32015-07-07
dårlig veg ---> skramleveg32015-07-07
ten ---> suffiks219332015-07-07
bråkeorkester ---> skramleorkester32015-07-07