Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.89.36.189     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 533990 Totalt antall synonym --> 3183727 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
110ragsvatnet71612014-12-18
110frafjorden71612014-12-18
112kyllesvatnet71612014-12-18
111svilandsåna71612014-12-18
111hølefjorden71612014-12-18
110gjesdalåna71612014-12-18
18tøgjeåna71612014-12-18
19straumåna71612014-12-18
17neseåna71612014-12-18
111skaskanalen71612014-12-18
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
minene ---> gruvegangene71422014-12-19
leder ---> regionsjef62014-12-19
dyr i Afrika ---> gnuer62014-12-19
framkomstmidlene ---> flya62014-12-19
fremkomstmidlene ---> flya62014-12-19
framkomstmidlene ---> flyene62014-12-19
fremkomstmidlene ---> flyene62014-12-19
framkomstmiddelet ---> flyet62014-12-19
framkomstmidlet ---> flyet62014-12-19
fremkomstmidlet ---> flyet62014-12-19