Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.81.109.37     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 530835 Totalt antall synonym --> 3167469 --> 5.97 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
17brasmer62014-10-23
17brasmen62014-10-23
118bygdeskyssbestyrer71612014-10-23
125saneringsstrøkskjennetegn71612014-10-23
210lett mosjon71612014-10-23
110turveitrim71612014-10-23
112narresmokken71612014-10-23
110babydemper71612014-10-23
125myrlandskapsinfiltratører71612014-10-23
126oljetransporteringsopplegg71612014-10-23
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
narrativ ---> fortelling109392014-10-23
beholdt ---> tok vare på62014-10-23
beholdt ---> tatt vare på62014-10-23
behold ---> ta vare på62014-10-23
heilt ---> dørgende62014-10-23
mus ---> smådyr62014-10-23
tomater ---> til taco62014-10-23
fisker ---> brasmer62014-10-23
fisken ---> brasmen62014-10-23
bankene ---> foretaka62014-10-23