Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.166.183.124     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 579969 Totalt antall synonym --> 3345501 --> 5.77 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
110pipetenner24582016-06-29
29Creme care322502016-06-29
18olastoff3582016-06-29
112dongeridress3582016-06-29
18oladress3582016-06-29
19olsokgrøt3582016-06-29
17olofoni3582016-06-29
19oljeblått3582016-06-29
117injeksjonsredskap3582016-06-29
111insulinpenn3582016-06-29
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
fidibus ---> pipetenner24582016-06-29
flimmerhår ---> CILIER22016-06-29
utrede ---> lese24582016-06-29
dongeristoff ---> olastoff3582016-06-29
denim ---> olastoff3582016-06-29
dongeridress ---> oladress3582016-06-29
dress ---> oladress3582016-06-29
klesplagg ---> oladress3582016-06-29
plagg ---> oladress3582016-06-29
rømmegrøt ---> olsokgrøt3582016-06-29