Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.166.170.173     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 579904 Totalt antall synonym --> 3345325 --> 5.77 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111bondenæring3582016-06-28
111bondelandet3582016-06-28
18korngård3582016-06-28
29åpen sigar105122016-06-28
19hobbybruk3582016-06-28
16hemman3582016-06-28
17strikka105122016-06-28
19prøvebruk3582016-06-28
118demonstrasjonsbruk3582016-06-28
110bygselbruk3582016-06-28
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
næringsvei ---> bondenæring3582016-06-28
landsbygda ---> bondelandet3582016-06-28
bygda ---> bondelandet3582016-06-28
uskarpe ---> utflytende62016-06-28
uskarpt ---> utflytende62016-06-28
uskarp ---> utflytende62016-06-28
samfunnsgruppe ---> bondearistokrati3582016-06-28
samfunnsklasse ---> bondearistokrati3582016-06-28
eiendom ---> hemman3582016-06-28
korngård ---> bondegård3582016-06-28