Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.91.16.95     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 629930 Totalt antall synonym --> 3554425 --> 5.64 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
319Nasjonalpark i spania3582018-01-17
321verdensarvsted i spania3582018-01-17
19Garajonay3582018-01-17
17fazenda3582018-01-17
110faradaybur3582018-01-17
219Makedonske myntenhet32018-01-17
19faiblesse3582018-01-17
16faffer3582018-01-17
110fadeometer3582018-01-17
111Recgulerbar32018-01-17
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
nasjonalpark ---> Garajonay3582018-01-17
Nasjonalpark i spania ---> Garajonay3582018-01-17
verdensarvsted i spania ---> Garajonay3582018-01-17
verdensarvsted ---> Garajonay3582018-01-17
storgods ---> fazenda3582018-01-17
landeiendom ---> fazenda3582018-01-17
munk ---> Faxian3582018-01-17
rom ---> faradaybur3582018-01-17
tilbøyelighet ---> faiblesse3582018-01-17
svakhet ---> faiblesse3582018-01-17