Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.80.56.175     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 577500 Totalt antall synonym --> 3334189 --> 5.77 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
113skysstabeller22342016-06-01
114skysstabellene22342016-06-01
113skysstabellen22342016-06-01
111skysstabell22342016-06-01
111endorfinene22342016-06-01
19peptidene22342016-06-01
18peptidet22342016-06-01
110endorfinet22342016-06-01
110endorfiner22342016-06-01
18peptider22342016-06-01
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
nabofeiden ---> konflikten32016-06-01
oversikter ---> skysstabeller22342016-06-01
oversiktene ---> skysstabellene22342016-06-01
oversikten ---> skysstabellen22342016-06-01
oversikt ---> skysstabell22342016-06-01
rundspørringer ---> opinionsundersøkelser22342016-06-01
rundspørringene ---> opinionsundersøkelsene22342016-06-01
rundspørringen ---> opinionsundersøkelsen22342016-06-01
rundspørring ---> opinionsundersøkelse22342016-06-01
peptidene ---> endorfinene22342016-06-01