Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.167.177.111     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 531335 Totalt antall synonym --> 3169186 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111pungrottene62014-11-01
110pungrotten62014-11-01
18diakonat128162014-11-01
413streng i et blad62014-11-01
111Ihukommelse88442014-11-01
112nøttebuskene62014-11-01
111nøttebusker62014-11-01
111nøttebusken62014-11-01
19nøttebusk62014-11-01
117kvistleilighetene62014-11-01
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
proffe ---> svært bra62014-11-01
proff ---> svært bra62014-11-01
pattedyrene ---> pungrottene62014-11-01
pattedyra ---> pungrottene62014-11-01
dyrene ---> pungrottene62014-11-01
dyra ---> pungrottene62014-11-01
pattedyret ---> pungrotten62014-11-01
dyret ---> pungrotten62014-11-01
pattedyret ---> pungrotta62014-11-01
dyret ---> pungrotta62014-11-01