Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.87.30.2     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 532630 Totalt antall synonym --> 3173708 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
19gørrliten204652014-11-28
17fokkvær62014-11-28
111neserynking62014-11-28
211naturlig sak62014-11-28
112spilluttrykk62014-11-28
112matvaremerke69562014-11-28
17profase62014-11-28
217innledende stadium62014-11-28
110sprengfete62014-11-28
19sprengfet62014-11-28
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
gørrliten ---> minimal204652014-11-28
snøstorm ---> fokkvær62014-11-28
kroppslig reaksjon ---> neserynking62014-11-28
reaksjon ---> neserynking62014-11-28
stab ---> militærenhet62014-11-28
Fjordland ---> matvaremerke62014-11-28
Findus ---> matvaremerke62014-11-28
selvfølge ---> naturlig sak62014-11-28
tress ---> spilluttrykk62014-11-28
matvaremerke ---> Toro69562014-11-28