Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.83.86.77     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 555775 Totalt antall synonym --> 3265077 --> 5.87 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111Gaddfjellet58732015-10-04
112Neådalssnota58732015-10-04
113Mellomfjellet58732015-10-04
115vassdalsfjellet58732015-10-04
112Skrøåfjellet58732015-10-04
113Langøyfjellet58732015-10-04
19Kufjellet58732015-10-04
111Tindfjellet58732015-10-04
425fjelltopp i Surnadal kommune58732015-10-04
422fjelltopp i Hemne kommune58732015-10-04
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
fjell i Trollheimen ---> Gaddfjellet58732015-10-04
Fjell ---> Gaddfjellet58732015-10-04
fjell i Trollheimen ---> Neådalssnota58732015-10-04
Fjell ---> Neådalssnota58732015-10-04
fjelltopp i Surnadal kommune ---> Neådalssnota58732015-10-04
fjell i Surnadal kommune ---> Mellomfjellet58732015-10-04
fjell i Surnadal ---> Mellomfjellet58732015-10-04
fjell i Trollheimen ---> Mellomfjellet58732015-10-04
Fjell ---> Mellomfjellet58732015-10-04
fjell i Trollheimen ---> vassdalsfjellet58732015-10-04