Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.81.94.71     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 534027 Totalt antall synonym --> 3183850 --> 5.96 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
17regisør32014-12-19
19årefester32014-12-19
111gråspurvene62014-12-19
110gråspurver62014-12-19
110julenisser62014-12-19
115korpsinstrument32014-12-19
18Taksjegg32014-12-19
17avlslag64752014-12-19
19smittekim62014-12-19
15daten62014-12-19
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
trendforsker ---> tittel64732014-12-19
kvadrangel ---> firkantet248692014-12-19
pest ---> smittespredning246262014-12-19
engasjere ---> by opp til dans62014-12-19
fuglene ---> gråspurvene62014-12-19
fugler ---> gråspurver62014-12-19
desemberfenomen ---> julenisser62014-12-19
korpsinstrument ---> tuba62014-12-19
korpsinstrument ---> eufonium62014-12-19
korpsinstrument ---> trombone62014-12-19