Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.159.175.61     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 544870 Totalt antall synonym --> 3225179 --> 5.92 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
28vært ublu62015-03-31
27var ublu62015-03-31
26er ublu62015-03-31
116dekksmannskapene62015-03-31
115dekksmannskapet62015-03-31
113dekksmannskap62015-03-31
413rent mel i posen69562015-03-31
114nasjonalplante62015-03-31
18matepler62015-03-31
216ildsprutende berg62015-03-31
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
ågret ---> var ublu62015-03-31
ågret ---> vært ublu62015-03-31
ågrer ---> er ublu62015-03-31
besetningene ---> dekksmannskapene62015-03-31
besetningen ---> dekksmannskapet62015-03-31
besetninger ---> dekksmannskap62015-03-31
besetning ---> dekksmannskap62015-03-31
rent mel i posen ---> uskyldig69562015-03-31
røsslyng ---> nasjonalplante62015-03-31
bergfrue ---> nasjonalplante62015-03-31