Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.90.119.199     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 574924 Totalt antall synonym --> 3324159 --> 5.78 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
110rundvatnet71612016-05-05
110sisovatnet71612016-05-05
113fagerbakkelva71612016-05-05
111luojdojåhkå71612016-05-05
111tørrfjorden71612016-05-05
112andkilvatnet71612016-05-05
113andkjelvatnet71612016-05-05
114austerkrågelva71612016-05-05
112straumvatnet71612016-05-05
111rørvasselva71612016-05-05
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
rundvatnet ---> innsjø i europa71612016-05-05
rundvatnet ---> innsjø i Nordland71612016-05-05
rundvatnet ---> innsjø i norge71612016-05-05
rundvatnet ---> innsjø71612016-05-05
rundvatnet ---> europeisk innsjø71612016-05-05
rundvatnet ---> norsk innsjø71612016-05-05
rundvatnet ---> norsk sted71612016-05-05
rundvatnet ---> sted i Sørfold71612016-05-05
rundvatnet ---> sted i Nordland71612016-05-05
rundvatnet ---> sted i Norge71612016-05-05