Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.158.125.1     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 591310 Totalt antall synonym --> 3395274 --> 5.74 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
110Huskonsert32016-10-22
114filmregissører3582016-10-22
113iscenesettere3582016-10-22
117Sceneinstruktører32016-10-22
18jaktbare3582016-10-22
27er elger358742016-10-22
19langmatte3582016-10-22
19gulvløper3582016-10-22
213gulne flekkvis3582016-10-22
216framstikkende del3582016-10-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
fremmede ---> kan språk være62016-10-22
fremmed ---> kan språk være62016-10-22
tråkk ---> trål59382016-10-22
Huskonsert ---> musikkfremførelse305512016-10-22
konsert ---> Huskonsert3582016-10-22
arrangement ---> Huskonsert3582016-10-22
ønskelig ---> bra59382016-10-22
fremførelse ---> Huskonsert3582016-10-22
intimkonsert ---> Huskonsert3582016-10-22
utvalg ---> utsnitt3582016-10-22