Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 23.22.206.103     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 589530 Totalt antall synonym --> 3390457 --> 5.75 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111fraukjeller3582016-09-27
111gjødselgrep3582016-09-27
110fraugaffel3582016-09-27
420som trenger mye gjødsel3582016-09-27
18fraufrek3582016-09-27
114gjødselhungrig3582016-09-27
17digorsk3582016-09-27
19akkordisk3582016-09-27
111fengselsråd3582016-09-27
17røfflig3582016-09-27
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
trampene ---> vagabondene62016-09-27
tramper ---> vagabonder62016-09-27
trampen ---> vagabonden62016-09-27
gjødselkjeller ---> fraukjeller3582016-09-27
redskap ---> fraugaffel3582016-09-27
gjødselgreip ---> fraugaffel3582016-09-27
gjødselgrep ---> fraugaffel3582016-09-27
rugges ---> bikkes62016-09-27
rugger ---> bikker62016-09-27
fraufrek ---> som trenger mye gjødsel3582016-09-27