Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.211.86.24     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 546869 Totalt antall synonym --> 3230011 --> 5.91 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
16vinbåt71612015-04-28
16trirem71612015-04-28
16ropram71612015-04-28
16ranbåt71612015-04-28
16notbåt71612015-04-28
16markab71612015-04-28
16launch71612015-04-28
16havbåt71612015-04-28
16galley71612015-04-28
16feluca71612015-04-28
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
båt ---> altmark71612015-04-28
båt ---> vinbåt71612015-04-28
båt ---> Utsira71612015-04-28
båt ---> trirem71612015-04-28
båt ---> triere71612015-04-28
båt ---> trapez71612015-04-28
båt ---> tranen71612015-04-28
båt ---> småbåt71612015-04-28
båt ---> seiler71612015-04-28
båt ---> segler71612015-04-28