Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.161.88.189     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 582581 Totalt antall synonym --> 3355800 --> 5.76 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
321gradvis hurtigere tempo260492016-07-23
18medleder104502016-07-23
214plutselig tanke3582016-07-23
18penihing22016-07-23
16Alkemi196112016-07-23
319medlem av tremannsråd69562016-07-23
110årsverkene32016-07-23
117skyttergravsfeber3582016-07-23
113tvangsneurose3582016-07-23
19valgfeber3582016-07-23
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
stigmata ---> sår2862016-07-23
triumvir ---> medleder104502016-07-23
plutselig tanke ---> innskytelse3582016-07-23
havari ---> felleshavari3582016-07-23
betaling ---> bergelønn3582016-07-23
bringe i sikkerhet ---> salvere3582016-07-23
aoheng ---> språk i Indonesia22016-07-23
penihing ---> språk i Indonesia22016-07-23
penihing ---> aoheng22016-07-23
Alkemi ---> gullmakeri196112016-07-23