Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.160.140.118     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 553675 Totalt antall synonym --> 3257855 --> 5.88 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
211en tolvtedel58732015-09-02
416en tolvtedel av noe58732015-09-02
210smalt belte32015-09-02
728del av skroget som er under vannet58732015-09-02
18sjøspryt32015-09-02
426befinner seg under vannlinjen58732015-09-02
115undervannsskrog58732015-09-02
19sjøsprøit32015-09-02
425befinner seg over vannlinjen58732015-09-02
114overvannsskrog58732015-09-02
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
en tolvtedel ---> unse58732015-09-02
en tolvtedel ---> uncia58732015-09-02
en tolvtedel av noe ---> uncia58732015-09-02
en tolvtedel av noe ---> unse58732015-09-02
tjo ---> uttrykk for glede62015-09-02
uncia ---> unse58732015-09-02
anetre ---> slektninger109392015-09-02
del av skroget som er under vannet ---> undervannsskrog58732015-09-02
befinner seg under vannlinjen ---> undervannsskrog58732015-09-02
befinner seg over vannlinjen ---> overvannsskrog58732015-09-02