Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.158.167.137     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 594805 Totalt antall synonym --> 3404000 --> 5.72 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
19rismarken22342016-12-05
110Forgjengel197732016-12-05
112radarstasjon152892016-12-05
17gunders130692016-12-05
15amera152892016-12-05
19tvstasjon152892016-12-05
17høysalg130692016-12-05
115Festeinnretning172702016-12-05
18Tabutema172702016-12-05
19pimientos32016-12-05
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
skipsdel ---> akter22342016-12-05
jordstykker ---> rismarker22342016-12-05
jordstykkene ---> rismarkene22342016-12-05
jordstykket ---> rismarken22342016-12-05
jordstykke ---> rismark22342016-12-05
totiden ---> tidsangivelse89262016-12-05
nitiden ---> tidsangivelse89262016-12-05
AWACS ---> radarstasjon152892016-12-05
ettiden ---> tidsangivelse89262016-12-05
våd ---> fiskenot152892016-12-05