Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.91.47.154     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk/legg til ord
Forum
Wiki
Ønskeliste


Totalt antall ord -- > 530773 Totalt antall synonym --> 3167165 --> 5.97 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
113kravvurdering53702014-10-23
110etterprøvd64752014-10-22
113storkefuglene62014-10-22
112storkefuglen62014-10-22
19marabuene62014-10-22
18marabuen62014-10-22
113stammetegnene62014-10-22
111stammetegna62014-10-22
16totema62014-10-22
18totemene62014-10-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
kontrollert ---> etterprøvd64752014-10-22
naturlyder ---> vindsus62014-10-22
naturlyd ---> vindsus62014-10-22
lyder ---> vindsus62014-10-22
stemnet ---> arrangementet62014-10-22
nålene ---> indikatorene62014-10-22
nåler ---> indikatorer62014-10-22
nålen ---> indikatoren62014-10-22
nåla ---> indikatoren62014-10-22
plakatene ---> oppslagene62014-10-22