Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 54.166.50.213     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 540729 Totalt antall synonym --> 3210919 --> 5.94 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111spinnevorte3582015-02-27
110økofilosof69562015-02-26
111kamplederen69562015-02-26
19engsprett84092015-02-26
213svensk tv-serie277752015-02-26
25i kamp3582015-02-26
310del av atlas244782015-02-26
27de biter244782015-02-26
29skifter ur32015-02-26
312tempo i musikk3582015-02-26
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
dagpendler ---> arbeider69562015-02-27
spinnevorte ---> kjertel3582015-02-27
vandreutstilling ---> visning69562015-02-27
carpenter ---> musiker69562015-02-27
økofilosof ---> tenker69562015-02-26
kamplederen ---> dommeren69562015-02-26
andakt ---> tale69562015-02-26
livgarde ---> soldater69562015-02-26
isfjell ---> naturfenomen69562015-02-26
engsprett ---> grashoppe84092015-02-26