Xord2
Xord Velkommen Gjest fra ip 23.22.220.37     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord
Wiki


Totalt antall ord -- > 565639 Totalt antall synonym --> 3297495 --> 5.83 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
111jamstelling84092016-02-14
110gaukarelva71612016-02-14
110sapmanelva71612016-02-14
19virmaelva71612016-02-14
112beinvasselva71612016-02-14
110lotterelva71612016-02-14
110orvasselva71612016-02-14
111reiregrende71612016-02-14
111midtivatnet71612016-02-14
112mellingselva71612016-02-14
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
jamstelling ---> sideordning84092016-02-14
gaukarelva ---> i Røyrvik71612016-02-14
gaukarelva ---> i Nord-Trøndelag71612016-02-14
gaukarelva ---> sted i nord-trøndelag71612016-02-14
gaukarelva ---> sted i Røyrvik71612016-02-14
gaukarelva ---> sted i Norge71612016-02-14
gaukarelva ---> sted71612016-02-14
gaukarelva ---> norsk sted71612016-02-14
gaukarelva ---> norsk elv71612016-02-14
gaukarelva ---> europeisk elv71612016-02-14