Xord Velkommen Gjest fra ip 54.166.203.17     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 642807 Totalt antall synonym --> 3592973 --> 5.59 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
15vomer32018-09-20
319bein i neseskillevegg32018-09-20
111stakkåndete3582018-09-20
519med tungen ut av halsen3582018-09-20
114kjerringbollen3582018-09-20
114kjerringaktige3582018-09-20
211hellig konge108082018-09-20
111adelsherren3582018-09-20
112adelsherrene3582018-09-20
111adelsherrer3582018-09-20
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
vomer ---> bein i neseskillevegg32018-09-20
Øy ---> imatra276762018-09-20
andpusten ---> stakkånda3582018-09-20
forpustet ---> stakkåndet3582018-09-20
stakkåndete ---> heseblesende3582018-09-20
heseblesende ---> med tungen ut av halsen3582018-09-20
vanskelig terreng ---> lende13892018-09-20
åpent terreng ---> lende13892018-09-20
landstrekning ---> lende13892018-09-20
kråkebollen ---> kjerringbollen3582018-09-20