frisktAntall funnet 156Start 0
Ant
Ord
LengdeOrdId
13bra5548 Synonym
14ekte4142 Synonym
14fett14708 Synonym
14ført22399 Synonym
14glad4242 Synonym
14godt5550 Synonym
14lett3344 Synonym
14linn68572 Synonym
14lint81931 Synonym
14lyst4334 Synonym
14mykt81927 Synonym
14nytt10646 Synonym
14pigg12574 Synonym
14pigt363131 Synonym
14rask3383 Synonym
14rent8429 Synonym
14rått44244 Synonym
14sunt23176 Synonym
14sval52997 Synonym
14ungt108955 Synonym
1 2 3 4 5 6 7 8