Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
idrettsyrke 1 11 5644 2018-11-12
yrkeskrav 1 9 5644 2018-11-12
militærmakt 1 11 32021 2018-11-12
bygutten 1 8 39163 2018-11-12
kongens kvarter 2 15 43023 2018-11-12
nærblink 1 8 43313 2018-11-12
selges under unikt navn 4 23 28903 2018-11-12
ølstykke 1 8 9746 2018-11-12
avataren 1 8 129 2018-11-12
relgiøs veiviser 2 16 35878 2018-11-12

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
einergallmygg insekt 27676 2018-11-13
planter sypresser 14374 2018-11-12
ølstykke by 9746 2018-11-12
mekket jobbet 31633 2018-11-12
musiker arnold 9746 2018-11-12
kongens kvarter vaktskifte 43023 2018-11-12
dronningens kvarter vaktskifte 43023 2018-11-12
Vestlyfigur ovnsrøret 17641 2018-11-12
Adulte modne 7245 2018-11-12
idrettsyrke trener 5644 2018-11-12