Xord Velkommen Gjest fra ip 54.158.52.166     
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssordbok


HJELP
Registrer deg som bruker?

Hvordan søke?
Søk
Legg til ord


Totalt antall ord -- > 642923 Totalt antall synonym --> 3593273 --> 5.59 Synonym pr Ord

Prøv å søke
(du får et eksempel i feltene, og trykker vekselvis "søk ord" eller "søk synonym")

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstre felt,
og det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyre felt.
I høyre felt skriver du inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler
Denne meldingen forsvinner når du er registrert og logget inn
Søkeord Løsningsord

10 siste Ord
Ant
Ord
LengdeOrdFra
Bruker
Dato
27Tv merke32018-09-22
111båtforening32018-09-22
210Uekte frukt32018-09-22
212Maritim klubb32018-09-22
211liten tøybit108082018-09-22
110stoffprøve108082018-09-22
28bli knust62018-09-22
113totalhavarere62018-09-22
18Cisignon272222018-09-22
111strømpegarn108082018-09-22
10 siste Synonym
Fra
Ord
---> TilFra
Bruker
Dato
falsk frukt ---> Uekte frukt32018-09-22
nype ---> Uekte frukt32018-09-22
båtforening ---> Maritim klubb32018-09-22
gardert ---> på den sikre siden181732018-09-22
stoffprøve ---> liten tøybit108082018-09-22
stoffprøve ---> tøybit108082018-09-22
courbet ---> maler272222018-09-22
totalhavarere ---> bli knust62018-09-22
buksesele ---> stropp108082018-09-22
cicignon ---> festningskonstruktør62018-09-22

Valid HTML 4.01 Transitional