Fant 20 synonym til årvakr

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
hest 1 4 5 2002-12-24
okse 1 4 5 2002-12-24
stut 1 4 2 2004-03-23
vesen 1 5 5 2002-12-24
årvak 1 5 7 2010-07-03
hanndyr 1 7 5 2002-12-24
sagndyr 1 7 134 2010-05-26
solhest 1 7 3 2009-09-03
sagnfigur 1 9 5 2002-12-24
sagnvesen 1 9 1 2007-08-04
sagnskikkelse 1 13 3 2007-10-20