Fant 10 synonym til 16.04

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dag 1 3 5 2002-12-24
tid 1 3 5 2002-12-24
dato 1 4 1 2004-03-15
vårdag 1 6 1154 2011-01-11
tidsrom 1 7 5 2002-12-24
aprildag 1 8 1154 2011-02-24
magnusmesse 1 11 4046 2011-07-20
tidsavsnitt 1 11 2 2004-03-18
tidsperiode 1 11 1 2004-02-11
tidsangivelse 1 13 1 2004-03-15