Fant 13 synonym til Lzja

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
sideelv 1 7 2 2005-02-18
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
latvisk elv 2 10 6 2010-09-14
russisk elv 2 10 1 2004-03-09
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
europeisk bielv 2 14 7 2010-05-04
elv i øst 3 7 6 2011-10-01
elv i europa 3 10 1 2004-02-23
elv i Latvia 3 10 6 2010-09-14
bielv i Europa 3 12 134 2009-11-12