Fant 12 synonym til Nive

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
sideelv 1 7 2 2005-02-18
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
en Lada 2 6 134 2010-11-28
fransk elv 2 9 2 2004-03-23
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
europeisk bielv 2 14 7 2010-05-04
elv i europa 3 10 1 2004-02-23
bielv i Europa 3 12 134 2009-11-12
Elv i Frankrike 3 13 5 2002-12-24
elv i Vest-Europa 3 14 6 2011-03-17