Fant 9 synonym til Røyer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
Giber 1 5 6436 2012-05-28
fisker 1 6 5 2002-12-24
fugler 1 6 5 2002-12-24
hunner 1 6 2 2004-03-22
hunnfugler 1 10 6 2011-03-09
storfugler 1 10 6 2015-03-23
laksefisker 1 11 2 2006-01-01
ferskvannsfisker 1 16 6 2015-01-15