Fant 8 synonym til angivelser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
noter 1 5 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
anførsler 1 9 2 2004-03-18
benevnelser 1 11 2 2004-03-21
benevninger 1 11 6 2012-09-14
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
henvisninger 1 12 2 2004-03-17
opplysninger 1 12 2 2004-03-17