Fant 3 synonym til annenlærere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lærere 1 6 2 2004-03-23
pedagoger 1 9 134 2009-10-29
andrelærere 1 11 6 2011-09-25