Fant 15 synonym til arasvikfjorden

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sted 1 4 5 2002-12-24
fjord 1 5 2 2005-02-18
i aure 2 5 7161 2014-03-23
i Norge 2 6 6 2011-03-19
norsk sted 2 9 1 2009-06-10
norsk fjord 2 10 2 2009-09-06
europeisk fjord 2 14 7 2010-05-08
sted i aure 3 9 7161 2013-01-30
sted i Norge 3 10 2 2005-03-04
fjord i Norge 3 11 2 2005-02-18
fjord i Europa 3 12 3 2007-02-24
delfjord av Vinjefjorden 3 24 7161 2022-09-22