Fant 5 synonym til aut

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
at 1 2 5 2002-12-24
iso-kode 1 7 1 2009-06-25
østerrike 1 9 5 2002-12-24
IATA-flyplasskode 1 16 5873 2012-01-24
iso-kode for landområde 3 20 1 2009-06-25