Fant 7 synonym til chakma

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
språk 1 5 5 2002-12-24
urfolk 1 6 1 2009-07-19
folkegruppe 1 11 2 2004-03-18
urbefolkning 1 12 2 2006-05-13
indisk språk 2 11 134 2009-11-09
asiatisk folk 2 12 3 2009-09-24
urbefolkning i asia 3 19 45035 2019-05-25