Fant 13 synonym til eksegesene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notata 1 6 2 2004-03-18
notene 1 6 2 2004-03-18
notatene 1 8 2 2004-03-18
fotnotene 1 9 2 2004-03-18
kommentarene 1 12 2 2004-03-18
noteapparata 1 12 2 2004-03-23
utgreiingene 1 12 2 2004-03-18
utredningene 1 12 2 2004-03-18
forklaringene 1 13 2 2004-03-18
opplysningene 1 13 2 2004-03-17
noteapparatene 1 14 2 2004-03-23
redegjørelsene 1 14 2 2004-03-18