Fant 13 synonym til eksegeser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
notat 1 5 5 2002-12-24
noter 1 5 2 2004-03-18
notater 1 7 2 2004-03-18
fotnoter 1 8 2 2004-03-18
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
noteapparat 1 11 2 2004-03-23
utgreiinger 1 11 2 2004-03-18
utredninger 1 11 2 2004-03-18
forklaringer 1 12 2 2004-03-18
opplysninger 1 12 2 2004-03-17
noteapparater 1 13 2 2004-03-23
redegjørelser 1 13 2 2004-03-18