Fant 48 synonym til fatt

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
adverb 1 6 5 2002-12-24
annamm 1 6 2 2004-03-18
begrip 1 6 2 2004-03-21
forstå 1 6 5 2002-12-24
opplev 1 6 2 2004-03-21
skjønn 1 6 1 2004-01-31
bevendt 1 7 6 2010-06-25
erkjenn 1 7 2 2004-03-17
fornemm 1 7 2 2004-03-18
omslutt 1 7 2 2004-03-18
oppfatt 1 7 2 2004-03-21
persiper 1 8 2 2004-03-18