Fant 15 synonym til fv

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
veg 1 3 2 2005-02-18
vei 1 3 5 2002-12-24
åre 1 3 5 2002-12-24
bilveg 1 6 6 2011-02-23
bilvei 1 6 2 2005-02-18
fylkesvei 1 9 2 2005-02-18
forkorting 1 10 2 2004-03-23
trafikkåre 1 10 5 2002-12-24
ferdselsveg 1 11 7 2013-12-11
ferdselsvei 1 11 2 2008-05-28
forkortelse 1 11 1 2004-01-26
tilførselsvei 1 13 7 2009-10-23