Fant 13 synonym til gers

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
departement 1 11 5 2002-12-24
fransk elv 2 9 2 2004-03-23
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
fransk departement 2 17 2 2009-07-04
europeisk departement 2 20 7 2010-06-24
elv i europa 3 10 1 2004-02-23
Elv i Frankrike 3 13 5 2002-12-24
elv i Vest-Europa 3 14 6 2011-03-17
elv og departement 3 16 1 2009-07-10
departement i europa 3 18 134 2009-10-25