Fant 11 synonym til hjørnestein

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
basis 1 5 5 2002-12-24
pilar 1 5 1 2004-01-31
grunnlag 1 8 5 2002-12-24
novstein 1 8 358 2016-06-25
fundament 1 9 5 2002-12-24
grunnstein 1 10 134 2010-04-05
hederspasja 1 11 134 2010-11-09
prosjektmaker 1 13 134 2010-05-01
grunnbestanddel 1 15 6 2010-10-28
konstruksjonsdel 1 16 6 2012-05-21
konstruksjonsmateriale 1 22 358 2016-07-08