Fant 12 synonym til isel

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
sæd 1 3 2 2004-03-18
molk 1 4 7 2009-12-07
krøll 1 5 2 2004-03-21
melke 1 5 2 2004-03-23
gisela 1 6 2 2005-02-18
innmat 1 6 2 2005-02-18
mjølke 1 6 2 2005-02-18
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
fiskesæd 1 8 6956 2012-03-16
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
elv i europa 3 10 1 2004-02-23