Fant 53 synonym til mår

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
elv 1 3 5 2002-12-24
vilt 1 4 2 2004-03-17
bille 1 5 5 2002-12-24
Daman 1 5 6 2010-08-14
ilder 1 5 5 2002-12-24
pølse 1 5 2 2005-02-18
sobel 1 5 2 2005-02-18
eggtyv 1 6 2057 2011-07-02
innsjø 1 6 5 2002-12-24
insekt 1 6 5 2002-12-24
leddyr 1 6 2 2005-02-18