Fant 9 synonym til nasjonalepos

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dikt 1 4 5 2002-12-24
epos 1 4 5 2002-12-24
eposer 1 6 6 2011-03-18
kalevala 1 8 1 2004-01-31
Ramayana 1 8 134 2010-07-13
heltedikt 1 9 5 2002-12-24
Kalevipoeg 1 10 134 2010-07-13
Rolandskvadet 1 13 5873 2011-10-13
Os Lusiadas 2 10 5873 2011-10-12