Fant 39 synonym til pelslam

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
får 1 3 2 2004-03-17
lam 1 3 5 2002-12-24
sau 1 3 5 2002-12-24
unge 1 4 5 2002-12-24
avkom 1 5 5 2002-12-24
sauer 1 5 2 2004-03-23
gimmer 1 6 7 2010-02-26
husdyr 1 6 5 2002-12-24
saulam 1 6 134 2010-03-16
ulldyr 1 6 1 2009-07-15
ungdyr 1 6 2 2005-08-02