Fant 35 synonym til ringerike

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
område 1 6 5 2002-12-24
kommune 1 7 5 2002-12-24
landskap 1 8 1 2004-02-02
kommunenavn 1 11 7 2009-12-09
skogkommune 1 11 31822 2017-04-04
buskerudkommune 1 15 2234 2013-08-22
innlandskommune 1 15 6 2011-08-02
østlandskommune 1 15 2234 2011-10-18
jordbrukskommune 1 16 6 2011-08-04
landbrukskommune 1 16 6 2011-08-01
skogbrukskommune 1 16 6 2011-03-19
i Norge 2 6 6 2011-03-19