Fant 12 synonym til rundstjele

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Flå 1 3 5 2002-12-24
rane 1 4 5 2002-12-24
verb 1 4 2 2005-02-18
robbe 1 5 5 2002-12-24
stjele 1 6 1 2004-01-25
verbum 1 6 1 2009-06-03
plyndre 1 7 2 2004-03-18
bestjele 1 8 2 2004-03-21
utplyndre 1 9 6 2018-02-14
stjele alt 2 9 2 2008-09-19
bestjele grundig 2 15 2 2008-09-19
bestjele fullstendig 2 19 2 2008-09-19