Fant 8 synonym til søyelam

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
lam 1 3 5 2002-12-24
gimmer 1 6 7 2010-02-26
ungsau 1 6 1 2009-08-17
hunndyr 1 7 5 2002-12-24
dyrekull 1 8 7 2010-07-13
saueavkom 1 9 134 2010-02-27
ung sau 2 6 6 2011-03-26