Fant 4 synonym til samisk kunsthåndverker

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
jåks 1 4 7161 2016-02-07
Marakatt-Labba 1 14 4481 2020-06-30
Iver Jåks 2 9 45035 2020-06-30
Britta Marakatt-Labba 2 21 4481 2020-06-30