Fant 4 synonym til stor og kraftig

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
røslig 1 6 2 2004-03-21
storvokst 1 9 2 2004-03-23
velvoksen 1 9 2 2004-03-17
velutviklet 1 11 2 2011-12-29