Fant 1 synonym til ta for høy rente

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Ågre 1 4 2 2005-03-22