Fant 10 synonym til taklekt

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tro 1 3 5 2002-12-24
bord 1 4 5 2002-12-24
stang 1 5 1 2004-03-11
husdel 1 6 1 2008-09-20
takdel 1 6 6 2011-12-25
taklist 1 7 6 2011-12-26
trestang 1 8 2 2005-02-18
trevirke 1 8 2 2004-03-21
bygningsdel 1 11 1 2009-03-23
byggemateriale 1 14 2 2005-02-18