Fant 12 synonym til tareslag

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
søl 1 3 2 2004-03-17
soll 1 4 2 2006-03-05
tare 1 4 2 2005-02-18
vekst 1 5 5 2002-12-24
plante 1 6 5 2002-12-24
sjøvekst 1 8 1 2009-06-03
sjøplante 1 9 2 2005-02-18
vannplante 1 10 1 2008-01-12
vassplante 1 10 7 2010-10-17
plantevekst 1 11 2 2005-02-18
vannplanter 1 11 3 2010-10-16
plantevekster 1 13 6 2010-10-16