Fant 15 synonym til tydninger

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
meninger 1 8 2 2004-03-17
merknader 1 9 2 2004-03-18
tolkninger 1 10 2 2004-03-18
belysninger 1 11 2 2004-03-21
betydninger 1 11 2 2004-03-17
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
utleggelser 1 11 2 2004-03-18
utlegninger 1 11 2 2004-03-21
anmerkninger 1 12 2 2004-03-18
forklaringer 1 12 2 2004-03-18
fortolkninger 1 13 2 2004-03-18
klargjøringer 1 13 2 2004-03-21