Fant 7 synonym til utleggelser

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
merknader 1 9 2 2004-03-18
tydninger 1 9 2 2004-03-18
tolkninger 1 10 2 2004-03-18
kommentarer 1 11 2 2004-03-18
anmerkninger 1 12 2 2004-03-18
forklaringer 1 12 2 2004-03-18
fortolkninger 1 13 2 2004-03-18