Brukerverktøy

Nettstedverktøy


x:historikk
 • Xord startet som et tankeeksperiment for Peter, en sen høst eller tidlig vinterkveld i 2002.
 • Målet var å lage en særdeles enkel databasestruktur som var i stand til å håndtere relasjoner mellom ord.
 • MicroSoft Access og VB ble valgt. Dette var på det tidspunkt lett tilgjengelig og kjent.
  • Hovedtabellstruktur og noe basisfunksjonalitet kom på plass.
  • Etter at antall records i ordtabellen passerte ca 10.000, begynte problemene å melde seg. Det viste seg raskt at Access ikke var i stand til å håndtere nødvendig datamengde med tilfredstillende hastighet og interaktivitet.
 • Xord er typisk en base som øker i kvalitet og omfang med økende antall brukere.
  • Dette krever klart en flerbrukerløsning. Internett var nærliggende.
 • Etter tidligere erfaring med bruk av Linux i arbeidssammenheng, og noe kunnskap om at det fantes en GNU verden utenfor vinduet(Windows) et sted, startet Peter et søk etter mulige alternativer.
  • I og med at hele prosjektet var og fortsatt er et hobby prosjekt er det naturlig at kostnader var en medvirkende faktor i søket etter alternativ plattform.
   • Relativt kort tids søking på Internett pekte i retning av at LAMP ( Linux + Apache + MySQL + PHP) var et interessant alternativ. All programvare som ingår i akronymet (initialord som blir lest som et vanlig ord (og ikke bokstav for bokstav)) LAMP er GNU-lisensiert, dvs gratis og basert på åpen kildekode.
 • LAMP-konfigurasjonen har også den fordel at den er lite ressurskrevende i forhold til maskinvare. Ved hjelp av en ung entusiast, Ketil Albertsen, ble det i årskiftet 2002-03 satt opp en Linux-box med Apache som webserver, MySQL som database og PHP som scriptspråk.
  • Etter ca. en dag med hacking var første test oppe og gikk på Internett.
  • Med dette på plass kom Trond Lohne som er kryssord- og dataentusiast på banen. Herfra har det utviklet seg sakte men sikkert mot basen slik den fremstår idag.
 • Inneholder ca 344.000 ord med ca 4.600.000 koblinger (Des 2010)
  • Inneholder ca 253.700 ord med ca 3.151.000 koblinger (Sept 2009)
  • Inneholder ca 190.000 ord med ca 2.600.000 koblinger (2006). Funksjoner har også kommet til mer eller mindre ad hoc.
 • Verd å merke seg er at hastigheten i dagens konfigurasjon er på nivå med hva vi opplevde med ca. 1000 ord og 5000 koblinger i Access, og dette over internett.
 • Prosjektet er etter hvert blitt en god benchmark for oss med hensyn på å tøye og teste grenser for det mulige, både hva gjelder oss selv, maskinvare og programvare.
 • Vi har nå fremdeles et hobbyprosjekt som gir oss både glede og frustrasjon. Tiden er inne til å prøve å bringe denne hobbyen opp på et nivå hvor det er mulig å involvere flere. Spesielt på brukersiden.
x/historikk.txt · Sist endret: 2012/02/17 14:23 av 192.168.123.254