synonym til slutningene
Antall funnet 31
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
Ant
Ord
Ant
bokst
Ord Bruker
Id
1 6 endene 2 1 10 hypotesene 2
1 6 idéene 2 1 10 punktumene 2
1 7 begrepa 2 1 11 antagelsene 6
1 7 tankene 2 1 11 antakelsene 2
1 7 utfalla 2 1 11 prinsippene 2
1 8 punktuma 2 1 11 resultatene 2
1 8 sluttene 2 1 12 endepunktene 2
1 8 stansene 2 1 12 grunntankene 2
1 8 teoriene 2 1 13 avslutningene 2
1 9 begrepene 2 1 13 formodningene 2
1 9 prinsippa 2 1 13 konklusjonene 2
1 9 resultata 2 1 14 assosiasjonene 2
1 9 stopperne 2 1 15 forestillingene 2
1 9 utfallene 2 1 17 idéassosiasjonene 2
1 9 utgangene 2 1 18 hovedkonklusjonene 6
1 10 endepunkta 2

Kjære gjest, du får vist max 50 synonym, max 500 om innlogget
Dersom du er tilfeldig dumpet inn på denne siden, prøv Kryssord.org
PetTro-X
bedre enn å
PeTro Kryssorbok