Passord

Glemt passord:

velg Logg inn --- klikk på Nullstill passord, følg opp e-posten du mottar

Endre passord:

Når innlogget, klikk på navnet ditt

Søkehjelp

Skriv søkeord i første felt og det du vet om løsningsordet i andre felt
(På mobil kommer andre felt under det første)
Søkeordet kan du slette ved å klikke på logo kryssord.org oppe til venstre

Du får maks 9 sider med svar, søk smartere da noen søk gir 1000vis svar.

Eksempel 1

du ønsker å finne by på 6 bokstaver, og har første og tredje bokstav
skriv by i første felt
skriv b?r??? i andre felt, altså et spørsmålstegn for hver bokstav du mangler, trykk på søk-knappen

Eksempel 2

du ønsker å finne by på 6 bokstaver
skriv by i første felt
skriv 6 i andre felt, altså et tall for lengden på løsningsord, trykk på søk-knappen

Eksempel 3

du ønsker å finne by som begynner med «berg»
skriv by i første felt
skriv berg* i andre felt, trykk på søk-knappen

Eksempel 4

du ønsker å finne by som slutter med «gen»
skriv by i første felt
skriv *gen i andre felt, trykk på søk-knappen

Eksempel 5

du ønsker å finne by som begynner med «b» og slutter med «gen»
skriv by i første felt
skriv b*gen i andre felt, trykk på søk-knappen

Legge inn ord og synonymer

På grunn av mange feilregistreringer er det ikke mulig å legge til tall, send eventuelt forslag i Kontakt oss-skjema eller i Chat'en

Feile ord og feilkoblinger (bruk 3 bindestreker mellom feilkoblede ord, skriv: Slett ord1---ord2 så ser vi at det ikke bare er en bindestrek), meldes i Kontakt oss-skjema eller i Chat'en

Legge til ord:

Skriv inn ordet,klikk på Søk, hvis det ikke er i basen, får du spørsmål om å legge det til.

PS Vi forholder oss til bokmål.

Legge til Synonym:

Skriv de ordene du ønsker å koble i venstre og høyre felt, klikk på Søk.
(Begge ordene må være i basen før de kan kobles,
om ett av ordene ikke er i basen får du spørsmål om å legge det til)

Navn, forfatter/musiker etc. kobles som følger

Etternavn mot fullt navn og begge deler mot land:

vidiadhar surajprasad naipaul--->naipaul

vidiadhar surajprasad naipaul--->forfatter
vidiadhar surajprasad naipaul--->britisk forfatter

naipaul--->forfatter
naipaul--->britisk forfatter

Om man vil søke etter f.eks. 'en bremnes' søk slik:* bremnes (stjerne mellomrom bremnes). Ønsker derfor ikke at det legges inn 'en navn'.

Det skal ikke legges inn ord som f.eks 'i Norge'

Om man vil legge inn Bodø så kobles det mot by,'by i Nordland' 'by i Norge' 'by i europa' (uten anførselstegn)

Man kobler altså ikke et ord mot bare 'i et eller annet'

Meldinger i Chat'en fra MOD kommer fra oss i www.kryssord.org