Om kryssord.org

kryssord.org er sannsynligvis norges største synonynordbok

Nå i 2019 inneholder databasen mer enn 600 000 oppslagsord. Trond og Peters etterhvert omfattende hobby utvikler seg stadig. Registrerte brukere legger inn nye ord og synonym og melder fra om eventuelle feil. Vi har pr. november 2015, stabilt ca 150000 unike brukere i måneden.

Historikk

Xord startet som et tankeeksperiment for Peter, en sen høst eller tidlig vinterkveld i 2002. Målet var å lage en særdeles enkel databasestruktur som var i stand til å håndtere relasjoner mellom ord.

Microsoft Access og VB ble valgt. Dette var på det tidspunkt lett tilgjengelig og kjent. Hovedtabellstruktur og noe basisfunksjonalitet kom på plass. Etter at antall records i ordtabellen passerte ca 10.000, begynte problemene å melde seg. Det viste seg raskt at Access ikke var i stand til å håndtere nødvendig datamengde med tilfredstillende hastighet og interaktivitet. Xord er typisk en base som øker i kvalitet og omfang med økende antall brukere. Dette krever klart en flerbrukerløsning. Internett var nærliggende.

Etter tidligere erfaring med bruk av Linux i arbeidssammenheng, og noe kunnskap om at det fantes en GNU verden utenfor vinduet(Windows) et sted, startet Peter et søk etter mulige alternativer. I og med at hele prosjektet var og fortsatt er et hobby prosjekt er det naturlig at kostnader var en medvirkende faktor i søket etter alternativ plattform. Relativt kort tids søking på Internett pekte i retning av at LAMP ( Linux + Apache + MySQL + PHP) var et interessant alternativ. All programvare som ingår i akronymet (initialord som blir lest som et vanlig ord (og ikke bokstav for bokstav)) LAMP er GNU-lisensiert, dvs gratis og basert på åpen kildekode.

LAMP-konfigurasjonen har også den fordel at den er lite ressurskrevende i forhold til maskinvare. Ved hjelp av en ung entusiast, Ketil, ble det i årskiftet 2002-03 satt opp en Linux-box med Apache som webserver, MySQL som database og PHP som scriptspråk. Etter ca. en dag med programmering var første test oppe og gikk på Internett. Med dette på plass kom Trond som er kryssord- og dataentusiast på banen. Herfra har det utviklet seg sakte men sikkert mot basen slik den fremstår idag. Inneholder ca 344.000 ord med ca 4.600.000 koblinger (Des 2010) Inneholder ca 253.700 ord med ca 3.151.000 koblinger (Sept 2009) Inneholder ca 190.000 ord med ca 2.600.000 koblinger (2006). Funksjoner har også kommet til mer eller mindre ad hoc.

Verd å merke seg er at hastigheten i dagens konfigurasjon er på nivå med hva vi opplevde med ca. 1000 ord og 5000 koblinger i Access, og dette over internett.

Prosjektet er etter hvert blitt en god benchmark for oss med hensyn på å tøye og teste grenser for det mulige, både hva gjelder oss selv, maskinvare og programvare.

Vi har nå fremdeles et hobbyprosjekt som gir oss både glede og frustrasjon.