Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
avsynkning 1 10 5938 2020-05-29
knuteformet knokkeldel 2 22 45035 2020-05-29
giktknute 1 9 45035 2020-05-29
leddknute 1 9 45035 2020-05-29
nodium 1 6 45035 2020-05-29
Tregagås 1 8 45035 2020-05-29
trolldomsdømt kvinne 2 20 45035 2020-05-29
norsk trolldomsdømt kvinne 3 26 45035 2020-05-29
Ragnhild Tregagås 2 17 45035 2020-05-29
trådformet klatreorgan på plante 4 32 45035 2020-05-29

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
sjakt avsynkning 5938 2020-05-29
knuteformet knokkeldel leddknute 45035 2020-05-29
giktknute leddknute 45035 2020-05-29
stengelledd nodium 45035 2020-05-29
stengelledd leddknute 45035 2020-05-29
plantedel leddknute 45035 2020-05-29
plantedel nodium 45035 2020-05-29
leddknute nodium 45035 2020-05-29
planteslekt gjøglerblom 45035 2020-05-29
trolldomsdømt kvinne Tregagås 45035 2020-05-29