Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
diktsamling av Jakob Sande 4 26 6 2020-04-02
backhandskudd 1 13 6 2020-04-02
backhandslag 1 12 6 2020-04-02
kuppelsal 1 9 6 2020-04-02
storbymenneske 1 14 6 2020-04-02
feministsak 1 11 36826 2020-04-02
hjemmehavn 1 10 17766 2020-04-02
helseerklæring 1 14 17766 2020-04-02
Slippe ut væske 3 15 33368 2020-04-02
Sokolite 1 8 6 2020-04-02

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
enkeltmennesker individer 4543 2020-04-02
diktsamling korn og klunger 6 2020-04-02
diktsamling av Jakob Sande korn og klunger 6 2020-04-02
memo forklaring 23980 2020-04-02
forekommer i bandy offside 6 2020-04-02
forekommer i bandy backhandskudd 6 2020-04-02
forekommer i bandy backhandslag 6 2020-04-02
forekommer i bandy avslag 6 2020-04-02
forekommer i bandy møljespill 6 2020-04-02
forekommer i bandy frislag 6 2020-04-02