Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
smuglerekspedisjon 1 18 41583 2020-07-04
pillebruker 1 11 2234 2020-07-04
treborende 1 10 22682 2020-07-04
årumgen 1 7 22682 2020-07-04
satiriker og tegner 3 19 22682 2020-07-04
skyldløse 1 9 45035 2020-07-04
sakesløse 1 9 45035 2020-07-04
east ham 2 8 22682 2020-07-04
rast ham 2 8 22682 2020-07-04
Helge Lien 2 10 45035 2020-07-04

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
smuglerekspedisjon ekspedisjon 41583 2020-07-04
romertall 44109 2020-07-04
hypokonder pillebruker 2234 2020-07-04
godtroende akritisk 2234 2020-07-04
fornuftshensyn rasjonalitet 30551 2020-07-04
ledergruppe admiralstab 2234 2020-07-04
treborende xylofag 22682 2020-07-04
uskyldige skyldløse 45035 2020-07-04
stabel satiriker og tegner 22682 2020-07-04
skyldfrie skyldløse 45035 2020-07-04