Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
villpurke 1 9 25567 2020-08-06
kvernfall 1 9 25567 2020-08-06
yttertørn 1 9 25567 2020-08-06
hvilenote 1 9 13600 2020-08-06
storgård i Stange 3 17 45035 2020-08-06
Atlungstad 1 10 45035 2020-08-06
betjent DNT-hytte på Dovrefjell 4 31 45035 2020-08-06
vill-laks 1 9 45035 2020-08-06
norsk glassgravør 2 17 45035 2020-08-06
Villas Vinter 2 13 45035 2020-08-06

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
hunndyr villpurke 25567 2020-08-06
kvernfall foss 25567 2020-08-06
overslag yttertørn 25567 2020-08-06
avsløre blåse 25567 2020-08-06
hvilenote tonetegn 13600 2020-08-06
gård Atlungstad 45035 2020-08-06
storgård Atlungstad 45035 2020-08-06
gård i stange Atlungstad 45035 2020-08-06
storgård i Stange Atlungstad 45035 2020-08-06
Espedal tomas espedal 45035 2020-08-06