Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hedersmedalje 1 13 1389 2021-07-31
ås i troms og finnmark 5 22 7161 2021-07-31
fortjenestefull 1 15 1389 2021-07-31
fortjenestefulle 1 16 1389 2021-07-31
fortjenestefullt 1 16 1389 2021-07-31
større ansamling 2 16 24734 2021-07-31
samstemt med miljøet 3 20 45035 2021-07-31
fobi mot insekter 3 17 45035 2021-07-31
frykt for insekter 3 18 45035 2021-07-31
entomofobi 1 10 45035 2021-07-31

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
hedersmedalje fortjenestemedalje 1389 2021-07-31
tårnfjellet ås i norge 7161 2021-07-31
tårnfjellet i Sør-Varanger 7161 2021-07-31
tårnfjellet ås i troms og finnmark 7161 2021-07-31
tårnfjellet Ås 7161 2021-07-31
tårnfjellet i sunndal 7161 2021-07-31
tårnfjellet i Lebesby 7161 2021-07-31
tårnfjellet i Strand 7161 2021-07-31
tårnfjellet i Møre og Romsdal 7161 2021-07-31
tårnfjellet i Troms og Finnmark 7161 2021-07-31