Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Nidelvvassdraget 1 16 45035 2023-01-30
Neavassdraget 1 13 45035 2023-01-30
fjell i Vang 3 12 45035 2023-01-30
tidsavsnitt i Jordens historie 4 30 45035 2023-01-30
geologisk æra 2 13 45035 2023-01-30
Jordens nytid 2 13 45035 2023-01-30
hvitviner 1 9 45035 2023-01-30
brannslukningsapparater 1 23 45035 2023-01-30
smalhalesmaragd 1 15 45035 2023-01-30
skjoldkolibri 1 13 45035 2023-01-30

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
Nidelvvassdraget vassdrag i Trøndelag 45035 2023-01-30
Nidelvvassdraget Neavassdraget 45035 2023-01-30
vassdrag i Trøndelag Neavassdraget 45035 2023-01-30
fjell i Vang skutshorn 45035 2023-01-30
tidsavsnitt kenozoikum 45035 2023-01-30
tidsavsnitt i Jordens historie kenozoikum 45035 2023-01-30
geologisk æra kenozoikum 45035 2023-01-30
Jordens nytid kenozoikum 45035 2023-01-30
svelgkatarr faryngitt 45035 2023-01-30
halskatarr faryngitt 45035 2023-01-30