Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
øke enormt 2 10 3178 2021-10-25
leder for jødene 3 16 55553 2021-10-25
sklisikring 1 11 43837 2021-10-25
luando 1 6 29643 2021-10-25
lite slående 2 12 29248 2021-10-25
pelikanart 1 10 3178 2021-10-25
halloweenparty 1 14 11618 2021-10-25
splitte opp togvogner 3 21 43837 2021-10-25
til nattverd 2 12 45706 2021-10-25
seks- 1 5 43837 2021-10-25

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
selfiene bildene 8836 2021-10-25
komponent enhet 55691 2021-10-25
bitre beiske 10808 2021-10-25
fruktesløs til ingen nytte 18181 2021-10-25
liten hage hageflekk 38203 2021-10-25
hønedupp en liten blund 43837 2021-10-25
høneblund en liten blund 43837 2021-10-25
skifting splitte opp togvogner 43837 2021-10-25
skifting sette sammen togvogner 43837 2021-10-25
forstavelse heksa- 43837 2021-10-25