Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
shadows 1 7 40208 2020-01-20
DIKTATEN 1 8 38790 2020-01-19
SKRIVEØVELSEN 1 13 38790 2020-01-19
fotfar 1 6 10808 2020-01-19
ideale 1 6 10808 2020-01-19
sekundært hudvev 2 16 38203 2020-01-19
sjokkreaksjon 1 13 35992 2020-01-19
styrebevegelse 1 14 46502 2020-01-19
vognkø 1 6 10808 2020-01-19
god begynnelse 2 14 38031 2020-01-19

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
shadows musikkgruppe 40208 2020-01-20
tæl gåpåhumør 47038 2020-01-20
avsa leste opp 38790 2020-01-19
DIKTATEN SKRIVEØVELSEN 38790 2020-01-19
muren barrieren 38790 2020-01-19
hjertespesialist fagkyndig person 45035 2020-01-19
bygningsingeniør fagkyndig person 45035 2020-01-19
interiørarkitekt fagkyndig person 45035 2020-01-19
fotspor fotfar 45035 2020-01-19
fotefar fotfar 45035 2020-01-19