Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Harald Hennum 2 13 7161 2022-11-29
Alfred Jens Bjørlo 3 18 7161 2022-11-29
Alfred Bjørlo 2 13 7161 2022-11-29
Morten Bjørlo 2 13 7161 2022-11-29
Mats Ingulstad 2 14 7161 2022-11-29
Samson Toresson Stueland 3 24 7161 2022-11-29
Jean-Louis Lebris Kerouac 3 25 7161 2022-11-29
Jack Kerouac 2 12 7161 2022-11-29
festsmykket 1 11 25567 2022-11-29
islandsk halvøy 2 15 25567 2022-11-29

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
Harald Hennum norsk fotballspiller 7161 2022-11-29
Harald Hennum norsk bandyspiller 7161 2022-11-29
Harald Hennum bandyspiller 7161 2022-11-29
Harald Hennum fotballspiller 7161 2022-11-29
Harald Hennum hennum 7161 2022-11-29
hennum norsk bandyspiller 7161 2022-11-29
hennum bandyspiller 7161 2022-11-29
Alfred Jens Bjørlo stortingsrepresentant 7161 2022-11-29
Alfred Jens Bjørlo venstrepolitiker 7161 2022-11-29
Alfred Jens Bjørlo norsk politiker 7161 2022-11-29