Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kikkertdetalj 1 13 10027 2021-05-18
småkrypzoo 1 10 10027 2021-05-18
malariamiddel 1 13 23398 2021-05-18
bonusspor 1 9 17766 2021-05-18
tilleggsinnslag på CD 3 21 17766 2021-05-18
stor gaffel 2 11 45706 2021-05-18
til Bloksberg 2 13 45035 2021-05-18
Apex Legends 2 12 45035 2021-05-18
sammenkrøkt 1 11 10512 2021-05-18
Overwatch 1 9 45035 2021-05-18

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
kinin malariamiddel 23398 2021-05-18
åtseleter kjøttspiser 23398 2021-05-18
bonusspor tilleggsinnslag på CD 17766 2021-05-18
mugg grønt belegg 45706 2021-05-18
greip stor gaffel 45706 2021-05-18
fremmedord importord 17766 2021-05-18
orddeling splittelse 26768 2021-05-18
gå nedenom og hjem gå nord og ned 45035 2021-05-18
til Bloksberg nord og ned 45035 2021-05-18
til helvete nord og ned 45035 2021-05-18