Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sørtak 1 6 27676 2019-03-20
flatbankes 1 10 42671 2019-03-20
trekai 1 6 42671 2019-03-20
siste norske riksrådsmøte ble holdt her 6 39 2057 2019-03-20
den tause Gud 3 13 2057 2019-03-20
blind dikter 2 12 2057 2019-03-20
Olaf Martin devik 3 17 2057 2019-03-20
Jahn ekenæs 2 11 2057 2019-03-20
ormemusling 1 11 2057 2019-03-19
som hjemme 2 10 10808 2019-03-19

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
sørtak bygningsdel 27676 2019-03-20
seif rom 27676 2019-03-20
flatbankes slås 42671 2019-03-20
brygge trekai 42671 2019-03-20
fetthalesau merke 40694 2019-03-20
poststed i Møre Og Romsdal enge 2057 2019-03-20
poststed enge 2057 2019-03-20
siste norske riksrådsmøte ble holdt her bud 2057 2019-03-20
den tause Gud vidar 2057 2019-03-20
homer blind dikter 2057 2019-03-20