Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
armeringsnett 1 13 17766 2021-06-17
fraktskilt 1 10 41513 2021-06-17
tillatt andel 2 13 40426 2021-06-17
lysakerfjorden 1 14 7161 2021-06-17
rotasjonstid 1 12 1698 2021-06-17
programeringsspråk 1 18 34462 2021-06-17
listebærer 1 10 23398 2021-06-17
valgarbeider 1 12 23398 2021-06-17
gipsmørtel 1 10 45035 2021-06-17
kalksinter 1 10 45035 2021-06-17

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
dokka kveilen 5481 2021-06-17
armeringsnett byggevare 17766 2021-06-17
tir fraktskilt 41513 2021-06-17
igloer containere 41513 2021-06-17
ødt goldt 5481 2021-06-17
bonger slipper 5481 2021-06-17
skitt ovnssot 20118 2021-06-17
lysakerfjorden i Bærum 7161 2021-06-17
lysakerfjorden i Norge 7161 2021-06-17
lysakerfjorden i Viken 7161 2021-06-17