Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
det er ingen himmel uten skyer 6 30 28903 2020-12-05
ordspråk gresk 2 14 28903 2020-12-05
det ingen himmel uten skyer 5 27 28903 2020-12-05
fordelingssystem 1 16 52592 2020-12-05
ulendet 1 7 23980 2020-12-04
termosflasker 1 13 7161 2020-12-04
nivåer i bygning 3 16 7161 2020-12-04
vilje til å holde på tradisjon 6 30 45035 2020-12-04
bevegelse for å styrke tradisjonen 5 34 45035 2020-12-04
topolino 1 8 16506 2020-12-04

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
det er ingen himmel uten skyer ordspråk 28903 2020-12-05
det er ingen himmel uten skyer ordspråk gresk 28903 2020-12-05
det ingen himmel uten skyer ordspråk gresk 28903 2020-12-05
det ingen himmel uten skyer ordspråk 28903 2020-12-05
finten bevegelsen 22953 2020-12-05
morasset ulendet 45035 2020-12-04
ulendet villmarken 23980 2020-12-04
karakter 45706 2020-12-04
dyredel krabbeklo 7161 2020-12-04
termosflasker beholdere 7161 2020-12-04