Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gecado 1 6 26768 2022-05-16
arima 1 5 26768 2022-05-16
by i trinidad 3 13 26768 2022-05-16
serbisk mynt 2 12 40991 2022-05-15
laksetype 1 9 6 2022-05-15
primitiv dampturbin 2 19 6 2022-05-15
rasjonaliseringsgevinst 1 23 55553 2022-05-15
visningssteder 1 14 55553 2022-05-15
ukrainsk nasjonalrett 2 21 55553 2022-05-15
polsk nasjonalrett 2 18 55553 2022-05-15

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
snor snor 20021 2022-05-16
sivilisasjon samfunn 23576 2022-05-16
gecado våpen 26768 2022-05-16
arima by i trinidad 26768 2022-05-16
svingel slekt i gressfamilien 6 2022-05-15
hjertegress slekt i gressfamilien 6 2022-05-15
hengeaks slekt i gressfamilien 6 2022-05-15
grønnaks slekt i gressfamilien 6 2022-05-15
busthirse slekt i gressfamilien 6 2022-05-15
dachs revehund 6 2022-05-15