Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bondartist 1 10 28903 2020-11-25
dverggris 1 9 16722 2020-11-25
økdoktor 1 8 16722 2020-11-25
overflodens gudinne 2 19 45035 2020-11-24
tettsted i Samnanger 3 20 45035 2020-11-24
gudinne for tilfeldigheten 3 26 45035 2020-11-24
husdyrrase av sau 3 17 45035 2020-11-24
kabaretscene 1 12 45035 2020-11-24
cabaretscene 1 12 41200 2020-11-24
satelitt 1 8 47424 2020-11-24

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
fiksjon skjønnlitteratur 53624 2020-11-25
Lulu bondartist 28903 2020-11-25
dverggris dyr 16722 2020-11-25
økdoktor veterinær 16722 2020-11-25
e fyr 51003 2020-11-25
greco spansk maler 35222 2020-11-24
overflodens gudinne abundantia 45035 2020-11-24
i vestland Tysse 45035 2020-11-24
tettsted i Vestland Tysse 45035 2020-11-24
i samnanger Tysse 45035 2020-11-24