Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ultraisme 1 9 45035 2019-02-16
ytterliggående retning 2 22 45035 2019-02-16
umyntet gull 2 12 27222 2019-02-16
autentisiteten 1 14 45035 2019-02-16
Autensiteten 1 12 42502 2019-02-16
eklæreringsdetasjement 1 22 45035 2019-02-16
sangvisuga 1 10 45035 2019-02-16
rekylerer 1 9 45035 2019-02-16
POSTGIROKONTO 1 13 28903 2019-02-16
HADDE MANGE FØR 3 15 28903 2019-02-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
lettmatros sjøgutt 38957 2019-02-16
ultraisme ytterliggående retning 45035 2019-02-16
bullion umyntet gull 27222 2019-02-16
salmedikter Bjerkrheim 45035 2019-02-16
hestfolk rytteri 45035 2019-02-16
rytteri spahi 45035 2019-02-16
ektheten autentisiteten 45035 2019-02-16
ekthet Autensiteten 42502 2019-02-16
jeffrey archer archer 2057 2019-02-16
yngling farkost 19611 2019-02-16