Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hamrer løs på 3 13 23398 2022-01-20
Kenneth Purvis 2 14 7161 2022-01-19
Ken Purvis 2 10 7161 2022-01-19
norsk-britisk lege 2 18 7161 2022-01-19
norsk-britisk biokjemiker 2 25 7161 2022-01-19
bilvekt 1 7 7161 2022-01-19
kortkatalog 1 11 32216 2022-01-19
en tredjedel 2 12 46807 2022-01-19
eggenburg 1 9 40694 2022-01-19
vulkan på java 3 14 28903 2022-01-19

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
vederkveger liver opp 6 2022-01-20
nedlagte ute av drift 6 2022-01-20
freon kjemisk forbindelse 22953 2022-01-20
millivolt måleenhet 22953 2022-01-20
denger hamrer løs på 23398 2022-01-20
ansiktsmassasje spatilbud 23398 2022-01-20
lekested plaskebasseng 2234 2022-01-19
yap oppkomling 2234 2022-01-19
japp yap 2234 2022-01-19
jarene rendene 2234 2022-01-19