Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
krises høydepunkt 2 17 32915 2021-01-15
storme fram 2 11 35978 2021-01-15
avler det samme 3 15 35978 2021-01-15
kampdel 1 7 35978 2021-01-15
tepidarier 1 10 45035 2021-01-15
tepidariene 1 11 45035 2021-01-15
litterær løgner 2 15 35978 2021-01-15
Irdium 1 6 51879 2021-01-15
rovfuglebolig 1 13 24048 2021-01-15
kan stå på verksted 4 19 12417 2021-01-15

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
slenge reike 24848 2021-01-15
peer litterær løgner 35978 2021-01-15
avler det samme vold 35978 2021-01-15
solsnu vendepunkt 24848 2021-01-15
druse storme fram 45035 2021-01-15
genial gudbenådet 23398 2021-01-15
taser liner 24848 2021-01-15
tro trofaste 35978 2021-01-15
krises høydepunkt akme 32915 2021-01-15
sauemøkk talle 35978 2021-01-15