Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
nærstridsvåpen 1 14 45035 2021-04-12
anretningsbordet 1 16 45035 2021-04-12
Dvergkenguru 1 12 45035 2021-04-12
bondesølv 1 9 45035 2021-04-12
bursprette 1 10 45035 2021-04-12
folkedraktsølv 1 14 45035 2021-04-12
Ola Otnes 2 9 45035 2021-04-12
kråer 1 5 45053 2021-04-12
kjøkkenbordet 1 13 34194 2021-04-12
ikke viktige 2 12 34194 2021-04-12

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
IFA merkevare 7245 2021-04-12
nipa palmeslekt 7245 2021-04-12
vadre flakke 7245 2021-04-12
antikke kan møbler være 45035 2021-04-12
stoppede kan møbler være 45035 2021-04-12
brannflaske nærstridsvåpen 45035 2021-04-12
nærstridsvåpen flammekaster 45035 2021-04-12
møblet kjøkkenbordet 45035 2021-04-12
møblet anretningsbordet 45035 2021-04-12
møbelet anretningsbordet 45035 2021-04-12