Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
drikkeutstyr 1 12 51439 2020-09-23
union i union 3 13 7550 2020-09-22
JULT OPP 2 8 38790 2020-09-22
melodi av bach 3 14 46029 2020-09-22
breghvobs 1 9 2817 2020-09-22
KONGENS STAB 2 12 38790 2020-09-22
norsk vesen 2 11 46029 2020-09-22
australsk folkegruppe 2 21 10808 2020-09-22
kamilaroi 1 9 10808 2020-09-22
oslofrokoster 1 13 10808 2020-09-22

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
3 amerikaner 41875 2020-09-23
hetvinsglass drikkeutstyr 51439 2020-09-23
vedtekt skikk og bruk 4516 2020-09-22
union i union emu 7550 2020-09-22
fylling sjete 4516 2020-09-22
ydmykelsen nedverdigelsen 38790 2020-09-22
prylt JULT OPP 38790 2020-09-22
oljen fettet 38790 2020-09-22
marte grønvold stokstad marte stokstad 7161 2020-09-22
hoff KONGENS STAB 38790 2020-09-22