Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
utdeling av kort 3 16 38031 2018-12-13
dramatisert 1 11 44246 2018-12-13
valgvideo 1 9 13269 2018-12-13
politisk reklame 2 16 13269 2018-12-13
hovedbudskap 1 12 45346 2018-12-13
stinett 1 7 44917 2018-12-13
hadde det bra 3 13 38031 2018-12-13
gjennomkultivert 1 16 358 2018-12-13
kan skribent være 3 17 358 2018-12-13
ignitert 1 8 45512 2018-12-13

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
giv utdeling av kort 38031 2018-12-13
streb slit 44246 2018-12-13
dramatisert overdrevet 44246 2018-12-13
valgvideo politisk reklame 13269 2018-12-13
tilgrodd forsømt 27539 2018-12-13
tull spinn 12854 2018-12-13
skipsaksjer verdipapirer 12854 2018-12-13
skipsaksje verdipapir 12854 2018-12-13
inneliv tilværelse 12854 2018-12-13
trivdes hadde det bra 38031 2018-12-13