Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fiskeskippersertifikat 1 22 45035 2020-01-25
tarzans kjæreste 2 16 7161 2020-01-25
ørliten verdi 2 13 19283 2020-01-25
språkøkologi 1 12 45035 2020-01-25
administrasjonssenter i agder 3 29 45035 2020-01-25
administrasjonssenter i agder fylke 4 35 45035 2020-01-25
administrasjonssted i agder 3 27 31710 2020-01-25
Gorpe 1 5 8993 2020-01-25
Ølraper 1 7 8993 2020-01-25
incrementum 1 11 31710 2020-01-25

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
rotasjoner kretsløp 45035 2020-01-25
frieri fremstøt 10169 2020-01-25
dokument fiskeskippersertifikat 45035 2020-01-25
attest fiskeskippersertifikat 45035 2020-01-25
bøllefrøet rampungen 27118 2020-01-25
jane tarzans kjæreste 7161 2020-01-25
petroleumsfelt i nordsjøen yme 45035 2020-01-25
petroleumsfelt yme 45035 2020-01-25
tilrane bemektige seg 6941 2020-01-25
yme norsk oljefelt 40208 2020-01-25