Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
BLITZ ER EN 3 11 38790 2022-07-03
ungarsk redaktør 2 16 7161 2022-07-03
ungarsk poet 2 12 7161 2022-07-03
verkstedlokale 1 14 18173 2022-07-03
palmekryper 1 11 45035 2022-07-03
orinocomykstjert 1 16 45035 2022-07-03
olivenryggtreløper 1 18 45035 2022-07-03
olivenløvgransker 1 17 45035 2022-07-03
okervingetreløper 1 17 45035 2022-07-03
okerstrupetrejeger 1 18 45035 2022-07-03

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
kasuell leilighetsvis 24848 2022-07-03
nettsted 32868 2022-07-03
opel BLITZ ER EN 38790 2022-07-03
beck krimserie 37742 2022-07-03
kiss poet 7161 2022-07-03
kiss ungarsk poet 7161 2022-07-03
kiss ungarsk redaktør 7161 2022-07-03
kiss redaktør 7161 2022-07-03
József Kiss redaktør 7161 2022-07-03
József Kiss ungarsk redaktør 7161 2022-07-03