Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gæringen 1 8 50381 2019-09-23
lavt gir 2 8 41017 2019-09-23
fotfelle 1 8 45035 2019-09-23
ulykkestilfella 1 15 45035 2019-09-23
ulykkestilfellene 1 17 45035 2019-09-23
ulykkestilfeller 1 16 45035 2019-09-23
ulykkestilfellet 1 16 45035 2019-09-23
eldre vektsystem 2 16 45035 2019-09-23
vekt for edle metaller 4 22 45035 2019-09-23
troyvekt 1 8 45035 2019-09-23

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
startgir lavt gir 41017 2019-09-23
trau bakke 7245 2019-09-23
fangstredskap fotfelle 45035 2019-09-23
uhellene ulykkestilfella 45035 2019-09-23
uhella ulykkestilfella 45035 2019-09-23
uhella ulykkestilfellene 45035 2019-09-23
uhellene ulykkestilfellene 45035 2019-09-23
uhell ulykkestilfeller 45035 2019-09-23
uhellet ulykkestilfellet 45035 2019-09-23
eldre vektsystem troyvekt 45035 2019-09-23