Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
flyverpioner 1 12 2577 2018-09-26
sjeikedømme 1 11 2577 2018-09-26
drivgassen 1 10 2150 2018-09-26
kneskålene 1 10 2 2018-09-26
føle på 2 7 358 2018-09-25
kursing 1 7 24560 2018-09-25
nytteverdi 1 10 24560 2018-09-25
samle opp og lagre 4 18 13299 2018-09-25
overnaturligkraft 1 17 16931 2018-09-25
nasjonal organisasjon 2 21 16931 2018-09-25

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
mekka fikset 358 2018-09-26
Omdal flyverpioner 2577 2018-09-26
Ajman sjeikedømme 2577 2018-09-26
drivgassen Prosessdriveren 2150 2018-09-26
kneskålene legemsdelene 2 2018-09-26
Utnes odde 358 2018-09-25
svært stor maksi 358 2018-09-25
befingre føle på 358 2018-09-25
9 naturopplevelser 39092 2018-09-25
vismann lærd person 6910 2018-09-25