Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
cuito 1 5 27149 2021-06-16
fiskestril 1 10 25567 2021-06-16
presshøyde 1 10 17766 2021-06-16
dorgen 1 6 47707 2021-06-16
krysning mellom en hannløve og en hunntiger 7 43 45035 2021-06-16
krysning mellom en hunnløve og en hanntiger 7 43 45035 2021-06-16
badeplassen 1 11 45035 2021-06-16
sandstranda 1 11 45035 2021-06-16
betennelse i kneledd 3 20 45035 2021-06-16
tzatsiki 1 8 45035 2021-06-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
trollfjellet i Leka 7161 2021-06-16
trollfjellet i Alta 7161 2021-06-16
trollfjellet i Flatanger 7161 2021-06-16
trollfjellet i Agder 7161 2021-06-16
trollfjellet fjell i agder 7161 2021-06-16
trollfjellet i Åfjord 7161 2021-06-16
trollfjellet i trøndelag 7161 2021-06-16
trollfjellet Ås 7161 2021-06-16
trollfjellet i Troms og Finnmark 7161 2021-06-16
trollfjellet fjell i troms og finnmark 7161 2021-06-16