Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
glotrost 1 8 31710 2022-12-02
verslinja 1 9 31710 2022-12-02
del av diktet 3 13 31710 2022-12-02
Konseptkunst 1 12 45035 2022-12-02
østgulerle 1 10 45035 2022-12-02
gresspiplerke 1 13 45035 2022-12-02
spurvefugl i erlefamilien 3 25 45035 2022-12-02
tornpiplerke 1 12 45035 2022-12-02
fransk entreprenør 2 18 45035 2022-12-02
Gustave Eiffel 2 14 45035 2022-12-02

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
glotrost fugl 31710 2022-12-02
verslinja del av diktet 31710 2022-12-02
verslinjen del av diktet 31710 2022-12-02
verset del av diktet 31710 2022-12-02
strofa del av diktet 31710 2022-12-02
strofen del av diktet 31710 2022-12-02
kunstform Konseptkunst 45035 2022-12-02
kunstretning Konseptkunst 45035 2022-12-02
sørgeorgiapiplerke fugl 45035 2022-12-02
sørgeorgiapiplerke spurvefugl 45035 2022-12-02