Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ANTIKK GRESK LENGDEENHET 3 24 31822 2018-11-17
Peretter 1 8 31327 2018-11-17
tyramin 1 7 31822 2018-11-17
spermin 1 7 31822 2018-11-17
spermidin 1 9 31822 2018-11-17
metylamin 1 9 31822 2018-11-17
kadaverin 1 9 31822 2018-11-17
dietylamid til nikotinsyre 3 26 358 2018-11-17
diamin 1 6 31822 2018-11-17
amid til cyansyre 3 17 358 2018-11-17

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
livnære amme 31822 2018-11-17
bespise amme 31822 2018-11-17
avføde amme 31822 2018-11-17
akebrett sklifjøl 44293 2018-11-17
øygruppe i det indiske hav Amirantene 2 2018-11-17
ANTIKK GRESK LENGDEENHET amma 31822 2018-11-17
øygruppe i Indiahavet Amirantene 31822 2018-11-17
tittel landgreve 13069 2018-11-17
retensjon aminnelse 31822 2018-11-17
suvenir aminnelse 31822 2018-11-17