Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
musikkalbum av Kåre Virud Band 5 30 38203 2019-07-19
mannshøyde 1 10 41327 2019-07-19
Aksjelov 1 8 10939 2019-07-19
valutabeholdning 1 16 5938 2019-07-19
bluetongue 1 10 45035 2019-07-19
Spases 1 6 10939 2019-07-19
fondyer 1 7 30551 2019-07-19
ferieidyll 1 10 45035 2019-07-19
automatisk radiosender og -mottaker 4 35 45035 2019-07-19
kombinert radiosender og -mottaker 4 34 45035 2019-07-19

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
digg god 38182 2019-07-20
kostbart kapitalkrevende 38182 2019-07-20
aprilsol vårvær 38790 2019-07-20
nitid flittig 24937 2019-07-19
sleipne åttebeint hest 24937 2019-07-19
dhoti indisk plagg 40208 2019-07-19
værnettsted yr 6475 2019-07-19
trang til å utvide grensene ekspansjonisme 7550 2019-07-19
klase Fruktsamling 24848 2019-07-19
klasene Fruktsamlingene 24848 2019-07-19