Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
en stor del av verden 5 21 22305 2021-12-09
nordisk sjørøver 2 16 22305 2021-12-08
rosehager 1 9 43837 2021-12-08
rosarier 1 8 43837 2021-12-08
Luigi Carlo Farini 3 18 43837 2021-12-08
Vallabhai Jhaverbhai Patel 3 26 43837 2021-12-08
Priti Sushil Patel 3 18 43837 2021-12-08
bruksforbud 1 11 43837 2021-12-08
pel som understøtter bro 4 24 43837 2021-12-08
farini 1 6 27676 2021-12-08

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
musiker gulda 40694 2021-12-09
utlandet en stor del av verden 22305 2021-12-09
sengebenk sittemøbel 8409 2021-12-09
n mester 47725 2021-12-09
filolog språkkyndig 4543 2021-12-09
lenken ringene 22953 2021-12-08
viking nordisk sjørøver 22305 2021-12-08
rosarier Blomsterhager 43837 2021-12-08
rosehager Blomsterhager 43837 2021-12-08
rosehager rosarier 43837 2021-12-08