Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
insektboligen 1 13 8865 2018-10-17
fremføre norrønt dikt 3 21 28903 2018-10-17
ditlef 1 6 129 2018-10-17
tragikomedien 1 13 24834 2018-10-16
krittlag 1 8 2150 2018-10-16
varm og fuktig 3 14 27503 2018-10-16
amerikansk flyselskap 2 21 18105 2018-10-16
KAN DATABEHANDLING VÆRE 3 23 38790 2018-10-16
eksotisk underholder 2 20 36602 2018-10-16
Inga Dalsegg 2 12 5873 2018-10-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
amfi kjøpesenterkjede 22305 2018-10-17
insektboligen Bikuben 8865 2018-10-17
kvede fremføre norrønt dikt 28903 2018-10-17
ditlef guttenavn 129 2018-10-17
heks fabelvesen 129 2018-10-17
forurense nedsøple 13069 2018-10-16
tragikomedien skuespillet 24834 2018-10-16
onne arbeid 24834 2018-10-16
adelsfamilier fine folk 24834 2018-10-16
aeg hvitevareprodusent 38203 2018-10-16