Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
engerdalsprinsen 1 16 3178 2023-01-31
hiven 1 5 3178 2023-01-31
morske seg 2 10 3178 2023-01-31
regnbueglans 1 12 51439 2023-01-31
reinsdyrhud 1 11 51439 2023-01-31
vandrepremier 1 13 10985 2023-01-31
replikkordskifte 1 16 29298 2023-01-31
fremskrivning 1 13 17766 2023-01-31
spansk erobrer 2 14 43837 2023-01-31
Hernan Cortes 2 13 43837 2023-01-31

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
plansje plate 25567 2023-01-31
hafrsfjord Hafrsfjorden 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden i stavanger 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden i sola 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden europeisk fjord 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden i Norge 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden i Rogaland 7161 2023-01-31
Hafrsfjorden fjord i Europa 7161 2023-01-31
engerdalsprinsen eggen 3178 2023-01-31
hiven kasta 3178 2023-01-31