Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
livsmestring 1 12 17766 2020-08-13
gaffron 1 7 1698 2020-08-13
slokte 1 6 16506 2020-08-13
sentrifugalspreder 1 18 17766 2020-08-13
Kalisthenics 1 12 43837 2020-08-12
calisthenics 1 12 10196 2020-08-12
Pioltello 1 9 7161 2020-08-12
Parabiago 1 9 7161 2020-08-12
Bacchiglione 1 12 7161 2020-08-12
nektarinsaft 1 12 4357 2020-08-12

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
landbruksutstyr sentrifugalspreder 17766 2020-08-13
klynga gruppen 37246 2020-08-13
livsmestring selvkontroll 17766 2020-08-13
adelsslekt gaffron 1698 2020-08-13
øyboer karoliner 1698 2020-08-13
slokte kvalte 16506 2020-08-13
hovedserie toppliga 10169 2020-08-13
sjuke låke 20021 2020-08-13
sport Kalisthenics 43837 2020-08-12
trening Kalisthenics 43837 2020-08-12