Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
satiriker og tegner 3 19 22682 2020-07-04
skyldløse 1 9 45035 2020-07-04
sakesløse 1 9 45035 2020-07-04
east ham 2 8 22682 2020-07-04
rast ham 2 8 22682 2020-07-04
Helge Lien 2 10 45035 2020-07-04
demperpedal 1 11 45035 2020-07-04
fuzzpedal 1 9 45035 2020-07-04
sentrifugalregulator 1 20 45035 2020-07-04
backend 1 7 45035 2020-07-04

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
uskyldige skyldløse 45035 2020-07-04
stabel satiriker og tegner 22682 2020-07-04
skyldfrie skyldløse 45035 2020-07-04
skyldfrie sakesløse 45035 2020-07-04
skyldløse sakesløse 45035 2020-07-04
sakesløse uskyldige 45035 2020-07-04
east ham bydel i london 22682 2020-07-04
rast ham bydel i london 22682 2020-07-04
norsk jazzmusiker Lien 45035 2020-07-04
jazzmusiker Lien 45035 2020-07-04