Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
narkotikakurerer 1 16 55164 2021-10-23
gladpack 1 8 24848 2021-10-23
som gjelder fugl 3 16 50608 2021-10-23
Jakub Arbes 2 11 43837 2021-10-23
neongrønn 1 9 24848 2021-10-23
opera av Sergei Prokofiev 4 25 43837 2021-10-23
Salomon August Andrée 3 21 1389 2021-10-23
padura 1 6 14510 2021-10-23
vintertegnet 1 12 7161 2021-10-23
ostebrett 1 9 24848 2021-10-23

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
aluminiumsfolie tynt blad 42465 2021-10-23
narkotikakurerer lovbrytere 55164 2021-10-23
romanforfatter Sandem 43837 2021-10-23
romanforfatter Vidar Sandem 43837 2021-10-23
norsk romanforfatter Vidar Sandem 43837 2021-10-23
norsk romanforfatter Sandem 43837 2021-10-23
dramatiker Sandem 43837 2021-10-23
dramatiker Vidar Sandem 43837 2021-10-23
norsk dramatiker Sandem 43837 2021-10-23
norsk dramatiker Vidar Sandem 43837 2021-10-23