Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Melrik 1 6 7245 2021-04-16
tid da korn skjæres 4 19 3629 2021-04-16
iskruv 1 6 15836 2021-04-16
en bergh 2 8 36564 2021-04-16
Kan tablett være 3 16 26192 2021-04-16
insektfelle 1 11 1389 2021-04-16
klisterfelle 1 12 1389 2021-04-16
ekskona 1 7 7161 2021-04-16
smergling 1 9 23576 2021-04-16
van Gogh verk 3 13 51542 2021-04-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
tebet jødisk måned 7245 2021-04-16
Melrik adjektiv 7245 2021-04-16
skuronn tid da korn skjæres 3629 2021-04-16
utdanner kultiverer 21784 2021-04-16
hvileperiode sabbatsår 36564 2021-04-16
Øivind en bergh 36564 2021-04-16
forberede gjøre skikket 40069 2021-04-16
mål span 27676 2021-04-16
insektfelle fluepapir 1389 2021-04-16
klisterfelle fluepapir 1389 2021-04-16