Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
rotkreps 1 8 45035 2019-04-22
andel i drapsbøter 3 18 45035 2019-04-22
mytisk dverg 2 12 45035 2019-04-22
Andvarenaut 1 11 45035 2019-04-22
magisk gullring 2 15 31822 2019-04-22
andvaranaut 1 11 31822 2019-04-22
stilretning i malerkunsten 3 26 39641 2019-04-22
andrerangs 1 10 31822 2019-04-22
rankeføttinger 1 14 31822 2019-04-22
fellesseter 1 11 31822 2019-04-22

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
rankefotinger rotkreps 45035 2019-04-22
rankefoting rotkreps 45035 2019-04-22
impresjonisme stilretning i malerkunsten 45035 2019-04-22
kubisme stilretning i malerkunsten 45035 2019-04-22
fiskal fogd 5251 2019-04-22
middelmådig andrerangs 45035 2019-04-22
kvalitetsbetegnelse andrerangs 45035 2019-04-22
rankefotinger rankeføttinger 45035 2019-04-22
rotkreps rankeføttinger 45035 2019-04-22
sambeite fellesbeite 45035 2019-04-22