Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Kulthum 1 7 45035 2022-09-26
egyptisk sangerinne 2 19 45035 2022-09-26
egyptisk sanger 2 15 45035 2022-09-26
Umm Kulthum 2 11 45035 2022-09-26
emjes 1 5 2234 2022-09-26
Okraulo 1 7 45035 2022-09-26
Xindi 1 5 45035 2022-09-26
tofellstromme 1 13 45035 2022-09-26
folketromme 1 11 45035 2022-09-26
charango 1 8 45035 2022-09-26

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
hansen norsk gitarist 7161 2022-09-26
thomas hansen norsk gitarist 7161 2022-09-26
thomas hansen norsk sanger 7161 2022-09-26
thomas hansen norsk musiker 7161 2022-09-26
thomas hansen gitarist 7161 2022-09-26
thomas hansen sanger 7161 2022-09-26
thomas hansen musiker 7161 2022-09-26
lag ister 2234 2022-09-26
yrkesutøver protokollsjef 45035 2022-09-26
bygningsdel trappehus 45035 2022-09-26