Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
naturlig materiale 2 18 48925 2019-06-18
surpapir 1 8 2697 2019-06-18
Heilmann 1 8 7161 2019-06-18
Kattusseqatigiit 1 16 7161 2019-06-18
dansk-grønlandsk politiker 2 26 7161 2019-06-18
grønlandsk innenriksminister 2 28 7161 2019-06-18
grønlandsk musiker 2 18 7161 2019-06-18
norsk underholdningsartist 2 26 7161 2019-06-18
grønlandsk parti 2 16 7161 2019-06-18
atassut 1 7 7161 2019-06-18

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
fugl asiti 24848 2019-06-18
elfenben naturlig materiale 48925 2019-06-18
åpning armgap 24848 2019-06-18
Heinrich grønlandsk politiker 7161 2019-06-18
Heilmann grønlandsk politiker 7161 2019-06-18
Heilmann politiker 7161 2019-06-18
Kattusseqatigiit parti 7161 2019-06-18
Kattusseqatigiit grønlandsk parti 7161 2019-06-18
Kattusseqatigiit politisk parti 7161 2019-06-18
hansen grønlandsk politiker 7161 2019-06-18