Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mot tyveri 2 10 20235 2019-06-16
dilettantmessige 1 16 45035 2019-06-16
sekretariatssjef 1 16 45035 2019-06-16
karantenepassene 1 16 45035 2019-06-16
karantenepasset 1 15 45035 2019-06-16
røykfang 1 8 45035 2019-06-16
skorsteinshette 1 15 45035 2019-06-16
Salonggeværskyting 1 18 45035 2019-06-16
salonggeværskytter 1 18 45035 2019-06-16
stallkarene 1 11 45035 2019-06-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
kodelås mot tyveri 20235 2019-06-16
innøv pugg 28965 2019-06-16
blodet tilsølt 10808 2019-06-16
trått ult 10808 2019-06-16
rituale tradisjon 20235 2019-06-16
s sted i arendal 47923 2019-06-16
amatørmessige dilettantmessige 45035 2019-06-16
yrke sekretariatssjef 45035 2019-06-16
yrkesutøver sekretariatssjef 45035 2019-06-16
leder sekretariatssjef 45035 2019-06-16