Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
reklamearbeid 1 13 51439 2021-05-18
punktdur 1 8 5839 2021-05-18
ekvatorminutt 1 13 10808 2021-05-17
brødrehustru 1 12 10808 2021-05-17
stimvinsj 1 9 10808 2021-05-17
steamvinsj 1 10 10808 2021-05-17
khosrau 1 7 10808 2021-05-17
motkeiser 1 9 10808 2021-05-17
område i serbia 3 15 10808 2021-05-17
mest motbydelig 2 15 10808 2021-05-17

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
reklamearbeid pr 51439 2021-05-18
finne nåde for ens øyne ordspråk 13604 2021-05-17
avvendte forebygde 10808 2021-05-17
enhet ekvatorminutt 10808 2021-05-17
nautisk mil ekvatorminutt 10808 2021-05-17
østerriksk billedhugger wotruba 10808 2021-05-17
familiemedlem brødrehustru 10808 2021-05-17
vekst Messinglav 10808 2021-05-17
legemiddel englefett 10808 2021-05-17
stimvinsj spill 10808 2021-05-17