Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
viktig gud 2 10 35978 2022-08-15
kan elektron være 3 17 35978 2022-08-15
ol by 2 5 10251 2022-08-15
ekspirerte 1 10 6 2022-08-15
forfjetret 1 10 25567 2022-08-15
elvebekk 1 8 25567 2022-08-15
foreha 1 6 25567 2022-08-15
svage 1 5 25567 2022-08-15
karig 1 5 25567 2022-08-15
Scheeles grønt 2 14 45035 2022-08-15

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
5 fiskegrunne 10486 2022-08-15
uparet kan elektron være 35978 2022-08-15
bestemme testere 35978 2022-08-15
kirkeinventar prestestol 6 2022-08-15
synthesizer Elektronisk instrument 6 2022-08-15
synt Elektronisk instrument 6 2022-08-15
vams vidt plagg 6 2022-08-15
Fenger tennsatser 6 2022-08-15
opphørte ekspirerte 6 2022-08-15
opphørt ekspirert 6 2022-08-15