Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
vergile 1 7 37235 2021-09-21
profethustru 1 12 13604 2021-09-21
zuluparti 1 9 13604 2021-09-21
tromsøpalmen 1 12 28903 2021-09-21
den er svartelistet 3 19 28903 2021-09-21
oljepalmene 1 11 41376 2021-09-21
utler 1 5 45053 2021-09-20
oblasten 1 8 10808 2021-09-20
heropp 1 6 10808 2021-09-20
kreftsykdommer 1 14 10808 2021-09-20

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
vergile stolte 37235 2021-09-21
oppredd ordnet 13604 2021-09-21
tromsøpalmen den er svartelistet 28903 2021-09-21
oljepalmene trærne 41376 2021-09-21
ne myrder 49701 2021-09-20
utler fredløs 45053 2021-09-20
urven jaren 44803 2021-09-20
anlegg frørenseri 10808 2021-09-20
sitteplass løybenk 10808 2021-09-20
hvis ikke uttas 10808 2021-09-20