Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
geistlig besøk 2 14 40770 2019-01-17
ørevoksen 1 9 36437 2019-01-17
Eneråder 1 8 35737 2019-01-16
luftfarkost 1 11 7161 2019-01-16
italiensk utenriksminister 2 26 7161 2019-01-16
Lov om elektronisk kommunikasjon 4 32 41017 2019-01-16
ekomloven 1 9 41017 2019-01-16
delingsøkonomi 1 14 41017 2019-01-16
ekomnett 1 8 41017 2019-01-16
bompengemotstand 1 16 30551 2019-01-16

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
ørevoksen sekretet 36437 2019-01-17
elusiv fruktesløs 4001 2019-01-17
planmessige like langvarig 46010 2019-01-16
viggo tegneseriehelt 27676 2019-01-16
samaritan bibelsk person 27676 2019-01-16
p myntenhet 46010 2019-01-16
Eneråder eier 35737 2019-01-16
dole amerikansk politiker 7161 2019-01-16
lagersalg outlet 6941 2019-01-16
hovel bøyle 19223 2019-01-16