Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sagnfjell 1 9 13069 2019-04-25
folkelivsgranskere 1 18 45035 2019-04-25
soldat i sveitsergarde 3 22 45035 2019-04-25
fare fresende 2 13 12854 2019-04-25
bisner 1 6 12854 2019-04-25
krakkseng 1 9 12854 2019-04-25
fagblad for motebransjen 3 24 45035 2019-04-25
tekstilforum 1 12 45035 2019-04-25
brukt i plantemargarin 3 22 45035 2019-04-25
Palmekjerneolje 1 15 45035 2019-04-25

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
atkomst oppkjørsel 45035 2019-04-25
sagnfjell ararat 13069 2019-04-25
etnologer folkelivsgranskere 45035 2019-04-25
østsame urbefolkningsmedlem 45035 2019-04-25
yran norsk illustratør 10512 2019-04-25
innbo krakkseng 45035 2019-04-25
sovested krakkseng 45035 2019-04-25
soldat i sveitsergarde sveitser 45035 2019-04-25
rusle fare fresende 12854 2019-04-25
steg avsats 12854 2019-04-25