Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
omdømmevirksomhet 1 17 25031 2022-09-27
grundig leting 2 14 25567 2022-09-27
langsomt og bredt 3 17 47092 2022-09-27
oppsummerer 1 11 6 2022-09-27
gresk vinkanne 2 14 45035 2022-09-27
spesialinnredet rom 2 19 45035 2022-09-27
hundeskue 1 9 45035 2022-09-27
varmankomst 1 11 51599 2022-09-27
akasiebatis 1 11 45035 2022-09-27
afarskvett 1 10 45035 2022-09-27

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
polysakkarid pektin 6 2022-09-27
omstendelige langdryge 6 2022-09-27
funksjonærene tjenestemennene 6 2022-09-27
byrknesøy kjent sted i vestland 7161 2022-09-27
byrknesøy poststed i vestland 7161 2022-09-27
elben albis 6 2022-09-27
viltre dionysiske 6 2022-09-27
viltert dionysisk 6 2022-09-27
vilter dionysisk 6 2022-09-27
ekskommune Marnardal 6 2022-09-27