Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kommuneloven 1 12 1389 2019-12-07
kringkastingsloven 1 18 1389 2019-12-07
forsikringslovvalgsloven 1 24 1389 2019-12-07
legemiddelloven 1 15 1389 2019-12-07
planteforedlerloven 1 19 1389 2019-12-07
genteknologiloven 1 17 1389 2019-12-07
allmenngjøringsloven 1 20 1389 2019-12-07
regnskapsførerloven 1 19 1389 2019-12-07
jernbaneloven 1 13 1389 2019-12-07
luftfartsloven 1 14 1389 2019-12-07

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
kringkastingsloven norsk lov 1389 2019-12-07
forsikringslovvalgsloven norsk lov 1389 2019-12-07
legemiddelloven norsk lov 1389 2019-12-07
planteforedlerloven norsk lov 1389 2019-12-07
genteknologiloven norsk lov 1389 2019-12-07
allmenngjøringsloven norsk lov 1389 2019-12-07
regnskapsførerloven norsk lov 1389 2019-12-07
jernbaneloven norsk lov 1389 2019-12-07
luftfartsloven norsk lov 1389 2019-12-07
sjøloven norsk lov 1389 2019-12-07