Velkommen til kryssord.org

Skriv søkeordet (det du ønsker synonym til) i venstreøverste felt, og eventuelt det du vet om ønsket løsningsord (synonym til søkeordet) i høyrenederste felt.

I høyrenederste felt kan du skrive inn de bokstaver du har, og ? for de bokstaver du mangler. Du kan også skrive inn et tall for å få synonymer med samme antall bokstaver.

Mer detaljerte instruksjoner finner du her.

Ti siste ord

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
småpirkeriet 1 12 45035 2021-01-18
bekreftende utsagn 2 18 45035 2021-01-18
lagde biff 2 10 20271 2021-01-18
bumark 1 6 41513 2021-01-18
kuppert 1 7 48793 2021-01-18
ligger i kortene 3 16 32889 2021-01-18
osteomer 1 8 29920 2021-01-18
atessa 1 6 29920 2021-01-18
fraktgodset 1 11 8182 2021-01-18
begrepsforming 1 14 8182 2021-01-18

Ti siste synonym

Fra ord Til ord Bruker Dato
tarp duk 36564 2021-01-19
saloniki gresk øy 13425 2021-01-18
Tao religiøst begrep 10196 2021-01-18
Tao filosofisk begrep 10196 2021-01-18
endre reversere 10255 2021-01-18
vevnad soumak 10808 2021-01-18
fugl glansfugl 45035 2021-01-18
jakamar glansfugl 45035 2021-01-18
naturfenomen høstflom 45035 2021-01-18
pedanteriet småpirkeriet 45035 2021-01-18