Språknytt

En godt bevart hemmelighet?

Kryssord-løsere er ofte mer enn gjenomsnittlig opptatt av språk.

Språknytt tar temperaturen på det norske språk Norge og setter ord på alt fra samfunnsansvar, press fra engelsk, riktig bruk av språket og ords betydning. Bladet Språknytt formidler temaene godt og ofte underholdende.

Bladet er gratis og utgis av Språkrådet. Det kan leses på nett, men for oss som ofte synes det er triveligere med fysisk papir kan man gratis abonnere ved å følge denne lenken. Bladet utkommer på papirformat 4 ganger per år.

Noen klipp fra tidligere utgaver:

Fra nr2, 2018 Ø, så skjønn!

Ø, så skjønn! O-en med strek pryder stadig fleire produkt og går sin sigersgang i tysk marknadsføring – takka vere ein Skandinavia-trend.

Fra nr1, 2017 om metaforer

Kors på halsen. Vi iler videre og tar beina på nakken: Tar vi oss selv i nakken, må vi skjerpe oss. Får vi deg på nakken, har vi kanskje terget deg. Og tar vi på oss for mye, kan vi knekke nakken på det.

Fra nr1, 2016 Valuta

Vekta av gull. Pund og mark passar vekta, pesetas og lire likeins. Og øre og zloty er gull verd. Her får du eit ørlite glimt av det som pregar nokre av myntane våre. Og valutaane er bokstavleg tala verde det dei er verde, for valuta tyder beintfram ‘vere verd’.

Nyord

Språkrådet har også en samleside over nyord. På denne siden finner du en oversikt over Språknytts spalte «Nyord», tilbake til 2001.

«Med andre ord» – samleside

På denne siden finner du en oversikt over Språknytts spalte «Med andre ord», tilbake til 2008. Spalten tar opp stort og smått om forholdet mellom norske ord og importord, først og fremst engelske.

Om Språkrådet

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet.