Kryssord benytter kun Majuskler

På norsk brukes majuskler bare i første bokstav i en ny setning eller første bokstav i navn. I tysk brukes i tillegg majuskler i begynnelsen av hvert substantiv.

Et unntak er kryssord hvor man kun benytter Majuskler, Versaler eller om man vil Store bokstaver.

Små bokstaver, kalles minuskler eller gemene.

Majuskler er de opprinnelige latinske bokstavene. Minusklene er kommet til senere, de utviklet seg fra bokstavenes majuskelformer.

Av andre rariteter kan nevnes 'Stungen D' som i kryssord blir EDD.

Fra wikipedia kan vi videre lese: Ð (minuskel ð), også kalt Edd eller stungen D, er en bokstav som ble brukt i gammelengelsk, og som i dag er i bruk i det islandske, älvdalske og færøyske alfabetet. Den var også i bruk i middelalderens Skandinavia, men ble erstattet av dh og senere d. I islandsk uttales den som først lyd i engelsk them, mens i færøysk er den stum (med få unntak). Bokstaven brukes aldri i starten av ord, og majuskelen opptrer dermed utelukkende når et ord skrives med bare majuskler for eksempel i logoer eller på kart: SUÐUROY.

Majuskelen ser ut som en latinsk D med en strek gjennom. Minuskelen ser ut som en bøyd latinsk d med en strek gjennom toppen. «ð» brukes i tillegg som et fonetisk symbol i lingvistikken (IPA) for å symbolisere den stemte dentale nonsibilante Frikativen.

I Unicode kodes ð som U+00D0 (Ð) og U+00F0 (ð).

Om du ønsker å bidra med andre rariteter så er vi ytterst takknemmelig.