Hansen skaper engasjement.

Dagbladets Lørdagskryssord i Magasinet har fått kultstatus.

Dagbladet har egen emneside om kryssord.

Vi opplever at mange av våre brukere er sterkt engasjert når det gjelder Hansens kryssord. Mest kjent er Hansen for sine lange oppkonstruerte ord.

Vi startet med å kategorisere Hansen-ord i 2010. Vi har per januar 2019 registrert

  • 2382 løsningsord som Hansen-ord.
  • 4437 chat meldinger som inneholder ordet Hansen.

Alle løsningsord er registrert av våre brukere.

Det lengste hansen-ordet vi har registret er 'bararbeiderfavorittsysselsettingsresultatsskriftstykke' på hele 54 karakterer, med to søkeord, Drinkemeny og selvsagt Hansen-ord. Med referanse til intervju med Østkantfolk i 2009, hevder han selv at det lengste ordet han har konstruert er på 47 bokstaver.

Ikke alle våre brukere er like begeistret for dette engasjement rundt samling av Hansens ordkonstruksjoner. Her er sakset et par tilbakemeldinger fra Chat.

Det er så frustrerende å bli fratatt gleden av å finne ut av Hansen sjøl. Hvorfor må absolutt Hansenordene legges inn? :( Fysj

slutt å legge inn disse tullete Hansen-ordene.

Alle tulleord/synonymer Hansen lager, bør ikke legges inn her!

Det er tydelig at engasjementet er stort. Noen av oss synes det er moro å studere hansens konstruksjoner,