Fant 12 synonym til åmer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
agn 1 3 5 2002-12-24
dyr 1 3 5 2002-12-24
kryp 1 4 2 2004-03-18
mark 1 4 5 2002-12-24
ormer 1 5 2 2004-03-24
larver 1 6 2 2004-03-24
makker 1 6 2 2004-03-21
Marker 1 6 5 2002-12-24
småkryp 1 7 1 2009-08-06
treåmer 1 7 6 2012-01-12
insekter 1 8 1 2004-02-17
kålormer 1 8 3080 2011-04-02