Fant 12 synonym til årmann

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fut 1 3 1 2004-02-24
fogd 1 4 5 2002-12-24
leder 1 5 5 2002-12-24
bestyrer 1 8 2 2004-03-17
forvalter 1 9 2 2004-03-17
ombudsmann 1 10 1 2008-03-18
sysselmann 1 10 3 2009-08-18
godsbestyrer 1 12 3 2009-08-22
manntallsfører 1 14 358 2015-02-26
skatteoppkrever 1 15 5873 2011-11-26
kongens ombud 2 12 3 2013-05-06
bestyrer av kongsgård 3 19 358 2015-01-23