Fant 14 synonym til 100

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
c 1 1 5 2002-12-24
fm 1 2 1 2004-05-21
tal 1 3 5 2002-12-24
tall 1 4 5 2002-12-24
hekto 1 5 2 2005-02-18
hundre 1 6 2 2005-02-18
Fermium 1 7 1 2004-05-21
etthundre 1 9 3 2011-05-27
kokepunkt 1 9 6 2012-06-01
atomnummer 1 10 1 2009-08-06
fartsgrense 1 11 1 2009-07-10
kvadrattall 1 11 6 2011-08-01