Fant 6 synonym til 1000

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
m 1 1 5 2002-12-24
tal 1 3 5 2002-12-24
tall 1 4 5 2002-12-24
tusen 1 5 2 2005-02-18
kubikktall 1 10 6 2012-09-08
høyt tall 2 8 1 2009-06-25