Fant 23 synonym til 13

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
al 1 2 5 2002-12-24
ett 1 3 5 2002-12-24
tal 1 3 5 2002-12-24
tall 1 4 5 2002-12-24
xiii 1 4 1 2006-10-08
13.00 1 5 1 2009-06-20
tretten 1 7 2 2004-03-23
primtall 1 8 5 2002-12-24
talltegn 1 8 2 2004-03-18
aluminium 1 9 5 2002-12-24
lottotall 1 9 6 2012-07-08
atomnummer 1 10 1 2009-08-06