Fant 7 synonym til 26.04

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dag 1 3 5 2002-12-24
dato 1 4 1 2004-03-15
døgn 1 4 1 2004-02-16
vårdag 1 6 1154 2011-01-11
tidsrom 1 7 5 2002-12-24
aprildag 1 8 1154 2011-02-24
tidsperiode 1 11 1 2004-02-11